Nghị quyết 26/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 26/2006/NQ-HĐND bổ sung cán bộ không chuyên trách do tỉnh Kiên Giang ban hành

Nghị quyết 26/2006/NQ-HĐND bổ sung cán bộ không chuyên trách Kiên Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 108/2010/NQ-HĐND chức danh, số lượng, chế độ, chính sách và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 26/2006/NQ-HĐND bổ sung cán bộ không chuyên trách Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2006/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 14 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH LÀM PHÓ KHỐI VẬN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị bổ sung cán bộ không chuyên trách làm Phó khối vận xã, phường, thị trấn; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị bổ sung cán bộ không chuyên trách làm Phó khối vận xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Thời gian thực hiện:

Từ ngày 01 tháng 9 năm 2006

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VII kỳ họp thứ mười một thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Quốc Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu26/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2006
Ngày hiệu lực24/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/04/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 26/2006/NQ-HĐND bổ sung cán bộ không chuyên trách Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 26/2006/NQ-HĐND bổ sung cán bộ không chuyên trách Kiên Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu26/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýTrương Quốc Tuấn
        Ngày ban hành14/07/2006
        Ngày hiệu lực24/07/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/04/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 26/2006/NQ-HĐND bổ sung cán bộ không chuyên trách Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 26/2006/NQ-HĐND bổ sung cán bộ không chuyên trách Kiên Giang