Nghị quyết 126/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 126/2014/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe môtô áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nghị quyết 126/2014/NQ-HĐND phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện xe môtô Phú Yên đã được thay thế bởi Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 126/2014/NQ-HĐND thu phí đường bộ đầu xe môtô Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 25/07/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 126/2014/NQ-HĐND phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện xe môtô Phú Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126 /2014/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO ĐẦU PHƯƠNG TIỆN ĐỐI VỚI XE MÔTÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Sau khi xem xét Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 11/11/2014 của UBND tỉnh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe môtô áp dụng trên địa bàn tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe môtô áp dụng trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Đối tượng chịu phí: Các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã đăng ký lưu hành (có giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe) bao gồm xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự (sau đây gọi chung là môtô).

2. Các trường hợp miễn phí:

- Xe môtô của lực lượng công an, quốc phòng;

- Xe môtô của chủ phương tiện thuộc các hộ nghèo theo quy định của pháp luật.

3. Người nộp phí: Tổ chức, cá nhân sở hữu, sử dụng hoặc quản lý phương tiện (sau đây gọi chung là chủ phương tiện) thuộc đối tượng chịu phí theo qui định tại khoản 1 Điều này.

4. Mức thu phí:

Số TT

Loại phương tiện chịu phí

Mức thu (đồng/năm)

01

Loại xe có dung tích xylanh đến 100 cm3

50.000

02

Loại xe có dung tích xylanh trên 100 cm3

100.000

5. Quản lý và sử dụng nguồn thu phí:

5.1. Tỷ lệ để lại cho cơ quan thu phí:

- Đối với các phường, thị trấn: được để lại 10% số phí sử dụng đường bộ thu được để chi phục vụ cho công tác thu phí;

- Đối với các xã: được để lại 20% số phí sử dụng đường bộ thu được để chi phục vụ cho công tác thu phí.

5.2. Phần thu phí còn lại:

UBND xã, phường, thị trấn sử dụng phần thu phí còn lại để chi cho đầu tư đường giao thông nông thôn theo Chương trình xây dựng nông thôn mới; đầu tư, duy tu, sửa chữa hẻm phố, đường giao thông nông thôn.

Các nội dung khác không nêu trong Nghị quyết này, thực hiện theo Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2014; được áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2015.

2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 77/2013/NQ-HĐND ngày 29/3/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe môtô áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Cục thuế tỉnh phối hợp các sở, ban, ngành liên quan có kế hoạch in ấn, phát hành, quản lý và sử dụng các loại biên lai thu phí theo quy định.

3. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, GTVT, Tư pháp;
- TT.Tỉnh uỷ;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Viện KSND, TAND tỉnh;
- Các vị ĐB HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh;
- VP: Tỉnh uỷ, Đ.ĐBQH&HĐND; UBND tỉnh;
- TT.HĐND TX Sông Cầu, TP.Tuy Hòa;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo PY, Đài PT-THPY, TTTHVN tại PY;
- Trung tâm tin học và Công báo VP.UBND tỉnh;
- Lưu VT, HSKH.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 126/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu126/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2014
Ngày hiệu lực22/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 126/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 126/2014/NQ-HĐND phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện xe môtô Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 126/2014/NQ-HĐND phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện xe môtô Phú Yên
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu126/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýHuỳnh Tấn Việt
       Ngày ban hành12/12/2014
       Ngày hiệu lực22/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2016
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 126/2014/NQ-HĐND phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện xe môtô Phú Yên

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 126/2014/NQ-HĐND phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện xe môtô Phú Yên