Nghị quyết 129/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 129/2008/NQ-HĐND về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nghị quyết 129/2008/NQ-HĐND đóng bảo hiểm xã y tế tự nguyện cán bộ không chuyên trách Đồng Tháp đã được thay thế bởi Nghị quyết 143/2013/NQ-HĐND sửa đổi 16/2009/NQ-HĐND cán bộ không chuyên trách xã Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 129/2008/NQ-HĐND đóng bảo hiểm xã y tế tự nguyện cán bộ không chuyên trách Đồng Tháp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/2008/NQ-HĐND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 17 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ về hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện và Thông tư liên tịch số 14/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10/12/2007 của liên Bộ Y tế - Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30/3/2007 về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện;

Sau khi xem xét Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 như sau:

1. Mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội:

- Mức hỗ trợ bằng 100% mức đóng BHXH tự nguyện theo mức thấp nhất, được tính trên cơ sở:

Mức đóng hàng tháng

=

Tỷ lệ phần trăm đóng BHXH tự nguyện (theo NĐ190)

x

Mức lương tối thiểu chung

- Nếu Chính phủ điều chỉnh tăng tiền lương tối thiểu và tỷ lệ % đóng BHXH tự nguện thì ngân sách sẽ tăng hỗ trợ tương ứng.

2. Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế tự nguyện:

- Mức hỗ trợ là 70% mức đóng BHYT tự nguyện hàng năm theo khu vực thành thị hoặc nông thôn.

- Nếu Chính phủ điều chỉnh tăng mức đóng BHYT tự nguyện, thì ngân sách sẽ hỗ trợ tăng tương ứng.

3. Nguồn kinh phí: Bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm theo quy định.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Quyết định quy định mức hỗ trợ đóng BHXH, BHYT tự nguyện đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá VII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH,VPCP (I,II);
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Bộ Tài chính;
- TT.TU, TT.HĐND, UBND, MTTQ Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Các đại biểu HĐND Tỉnh;
- TT.HĐND, UBND 11 huyện, thị, TP;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Đoàn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 129/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu129/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2008
Ngày hiệu lực27/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 129/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 129/2008/NQ-HĐND đóng bảo hiểm xã y tế tự nguyện cán bộ không chuyên trách Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 129/2008/NQ-HĐND đóng bảo hiểm xã y tế tự nguyện cán bộ không chuyên trách Đồng Tháp
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu129/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýHuỳnh Minh Đoàn
        Ngày ban hành17/12/2008
        Ngày hiệu lực27/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 129/2008/NQ-HĐND đóng bảo hiểm xã y tế tự nguyện cán bộ không chuyên trách Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 129/2008/NQ-HĐND đóng bảo hiểm xã y tế tự nguyện cán bộ không chuyên trách Đồng Tháp