Nghị quyết 13/2003/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/2003/NQ-HĐND quy định những nguyên tắc sử dụng đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và khu du lịch Đại Lải - xã Ngọc Thanh - huyện Mê Linh

Nghị quyết 13/2003/NQ-HĐND quy định nguyên tắc sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc đã được thay thế bởi Nghị quyết 36/2010/NQ-HĐND hủy bỏ Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 26/12/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/2003/NQ-HĐND quy định nguyên tắc sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2003/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 04 tháng 8 năm 2003

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NHỮNG NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT ĐỂ TẠO VỐN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VÀ KHU DU LỊCH ĐẠI LẢI XÃ NGỌC THANH - HUYỆN MÊ LINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 11

(Họp từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 7 năm 2003) 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21-6-1994;

- Căn cứ Luật Đất đai ngày 14/7/1993 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 1998, 2001;

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

- Căn cứ Nghị định số 68/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Căn cứ Quyết định số 22/2003/QĐ-BTC ngày 18/02/2003 của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng;

- Xét đề nghị của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại Tờ trình số: 1304/TT-UB ngày 02/7/2003; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận, 

QUYẾT NGHỊ:

A- Quy định những nguyên tắc sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh và Khu du lịch Đại Lải xã Ngọc Thanh - Huyện Mê Linh.

Đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt, nguồn nội lực, nguồn vốn to lớn, là hàng hoá đặc biệt. Với vị trí địa lý - kinh tế của Vĩnh Phúc, thuận lợi cho đầu tư phát trển. Do vậy việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng của tỉnh là thời cơ và cần thiết phải tranh thủ, làm tăng sức mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đối với khu Đại Lải xã Ngọc Thanh - Huyện Mê Linh một tiềm năng du lịch to lớn phải sớm được xây dựng và phát triển hoàn chỉnh, do vậy tỉnh cần có cơ chế ưu đãi với các nhà đầu tư.

Để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả, đúng pháp luật, việc sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn toàn tỉnh và khu du lịch Đại Lải xã Ngọc Thanh phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản sau :

I- Về sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn toàn tỉnh :

1. Quỹ đất sử dụng để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng phải nằm trong kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2001 - 2005) được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Quỹ đất để mở rộng khu dân cư được dành 50% thực hiện phương thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của tỉnh.

2. Tiền thu từ sử dụng quỹ đất được nộp vào tài khoản riêng ở kho bạc để tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội tại địa bàn có quỹ đất đấu giá và đảm bảo hài hoà lợi ích chung giữa các địa phương trong tỉnh.

3. Đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, chống được đầu cơ và không tạo ra cơn sốt ảo về đất.

4. Việc xây dựng kết cấu hạ tầng, công trình trên đất được giao phải đảm bảo chất lượng kết cấu công trình và cảnh quan, kiến trúc, môi trường theo quy định của Nhà nước và tỉnh đề ra.

5. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của Bộ Tài chính tại Quyết định số 22/2003/QĐ-BTC ngày 18/02/2003 về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.

II- Về quy định tạm thời sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại Khu du lịch Đại Lải xã Ngọc Thanh - huyện Mê Linh :

1. Tổ chức kinh tế đấu tư thực hiện dự án kinh doanh hạ tầng xong, UBND tỉnh thu lại 25% quỹ đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng bên ngoài dự án.

2. Đối với các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng đô thị, khu du lịch ở các địa bàn khác của tỉnh, giao UBND tỉnh tính toán cụ thể về phương thức thu tiền sử dụng đất hoặc phân chia quỹ đất ở giữa nhà đầu tư và UBND tỉnh, sau khi được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh uỷ và Thường trực HĐND tỉnh trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của Nhà nước, nhà đầu tư, địa phương và nhân dân nơi có dự án.

B. Tổ chức thực hiện :

- HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực HĐND, các Ban, Tổ Đại biểu và Đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 31/7/2003./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2003/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13/2003/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2003
Ngày hiệu lực31/07/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/12/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2003/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13/2003/NQ-HĐND quy định nguyên tắc sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 13/2003/NQ-HĐND quy định nguyên tắc sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu13/2003/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýNguyễn Văn Bình
        Ngày ban hành04/08/2003
        Ngày hiệu lực31/07/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/12/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 13/2003/NQ-HĐND quy định nguyên tắc sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/2003/NQ-HĐND quy định nguyên tắc sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc