Nghị quyết 36/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 36/2010/NQ-HĐND hủy bỏ một số Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 36/2010/NQ-HĐND hủy bỏ Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2010/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 22 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 22

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03-12-2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Trên cơ sở Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 19/11/2010 của UBND tỉnh về việc đề nghị banh hành Nghị quyết bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ 05 Nghị quyết của HĐND tỉnh do nội dung không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn của tỉnh, bao gồm các nghị quyết sau:

1. Nghị quyết số 08/2000/NQ-HĐND ngày 06/10/2000 của HĐND tỉnh về quy định các khoản đóng góp phục vụ học sinh trong nhà trường phổ thông công lập.

2. Nghị quyết 13/2003/NQ-HĐND ngày 04/8/2003 của HĐND tỉnh về việc quy định những nguyên tắc sử dụng đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh và khu du lịch Đại Lải - xã Ngọc Thanh - huyện Mê Linh.

3. Nghị quyết số 10/2005/NQ-HĐND ngày 22/7/2005 của HĐND tỉnh về chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

4. Nghị quyết số 14/2005/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định tỷ lệ phân chia cho ngân sách các cấp nguồn thu từ quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh.

5. Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND ngày 18/12/2006 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn, bản.

Điều 2. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này, đã được HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 22 thông qua ngày 16-12-2010./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu36/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2010
Ngày hiệu lực26/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 36/2010/NQ-HĐND hủy bỏ Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 36/2010/NQ-HĐND hủy bỏ Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu36/2010/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýNguyễn Văn Chức
       Ngày ban hành22/12/2010
       Ngày hiệu lực26/12/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 36/2010/NQ-HĐND hủy bỏ Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 36/2010/NQ-HĐND hủy bỏ Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

           • 22/12/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/12/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực