Nghị quyết 28/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 28/2006/NQ-HĐND hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn, bản do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nghị quyết 28/2006/NQ-HĐND hỗ trợ nhân viên y tế thôn bản Vĩnh Phúc đã được thay thế bởi Nghị quyết 36/2010/NQ-HĐND hủy bỏ Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 26/12/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 28/2006/NQ-HĐND hỗ trợ nhân viên y tế thôn bản Vĩnh Phúc


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2006/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 18 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ CHO NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN, BẢN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06-6-2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 58/TTg ngày 03-02-1994 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách với y tế cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 3653/1999/QĐ-BYT ngày 15-11-1999 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bản quy định chức năng và nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản;

Trên cơ sở Tờ trình số: 129/TTr-UBND ngày 17-11-2006 của UBND tỉnh về đề nghị nâng mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn bản, báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh từ 40.000 đồng/người/tháng lên 100.000 đồng/người/tháng.

Thời gian thực hiện: Từ 01-01-2007.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết.

- Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 14-12-2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu28/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2006
Ngày hiệu lực24/12/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/12/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 28/2006/NQ-HĐND hỗ trợ nhân viên y tế thôn bản Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 28/2006/NQ-HĐND hỗ trợ nhân viên y tế thôn bản Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu28/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành18/12/2006
        Ngày hiệu lực24/12/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/12/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 28/2006/NQ-HĐND hỗ trợ nhân viên y tế thôn bản Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 28/2006/NQ-HĐND hỗ trợ nhân viên y tế thôn bản Vĩnh Phúc