Nghị quyết 13/2005/NQ-HĐND4

Nghị quyết 13/2005/NQ-HĐND4 về chế độ học bổng và khen thưởng học sinh do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nghị quyết 13/2005/NQ-HĐND4 chế độ học bổng và khen thưởng học sinh Khánh Hòa đã được thay thế bởi Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND chính sách khuyến khích đầu tư và được áp dụng kể từ ngày 24/07/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/2005/NQ-HĐND4 chế độ học bổng và khen thưởng học sinh Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2005/NQ-HĐND4

Nha Trang, ngày 21 tháng 7 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG VÀ KHEN THƯỞNG HỌC SINH.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2860/TTr-UBND ngày 13/7/ 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ chi tiêu của địa phương, Báo cáo thẩm tra số 24/BC-BKTNS ngày 15/7/2005 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chế độ học bổng và khen thưởng học sinh (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định tổ chức thực hiện.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện việc giám sát Nghị quyết này trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 4 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mai Trực

 

PHỤ LỤC

CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG VÀ KHEN THƯỞNG HỌC SINH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)

I. Chế độ học bổng cho học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số tại hai huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, các xã miền núi và các thôn miền núi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa:

1. Hỗ trợ cho học sinh mẫu giáo 5 tuổi:

Học sinh mẫu giáo 5 tuổi ra lớp thuộc đối tượng nêu trên được hỗ trợ 15.000 đồng/học sinh/tháng, mỗi năm học hỗ trợ 6 tháng.

2. Chế độ học bổng cho học sinh tiểu học:

Mức học bổng được hưởng 45.000 đồng/học sinh/tháng, thời gian hưởng 9 tháng/năm.

3. Chế độ học bổng cho học sinh Trung học:

a) Học sinh Trung học cơ sở (cấp II) hưởng mức học bổng 120.000 đồng/học sinh/tháng, được hưởng 9 tháng trong năm học;

b) Học sinh Trung học phổ thông (cấp III) hưởng mức học bổng 150.000 đồng/học sinh/tháng, được hưởng 9 tháng trong năm học;

c) Đối với các học sinh dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại khu vực II, III nếu học tại trường Bổ túc văn hóa, trường Bán công (không phân biệt địa bàn) vẫn được hưởng mức học bổng nêu trên.

4. Chế độ cho học sinh dân tộc nội trú:

a) Học bổng học sinh trường dân tộc nội trú tỉnh 232.000 đồng/học sinh/tháng (bằng 80% lương tối thiểu), thời gian hưởng 12 tháng/năm.

b) Học bổng học sinh trường dân tộc nội trú huyện và các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện, thị xã có lớp nội trú cho học sinh hưởng mức 200.000 đồng/học sinh/tháng.

c) Hỗ trợ trang phục cấp ban đầu ở mỗi cấp học:

Một bộ quần áo và một đôi giày thể thao với mức 80.000 đồng/học sinh;

5. Chế độ cho sinh viên:

Hỗ trợ cho sinh viên học sinh các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp là con em đồng bào dân tộc ít người ở hai huyện miền núi, các xã miền núi và các thôn miền núi trên địa bàn Khánh Hòa. Mức hưởng mức hỗ trợ 600.000 đồng/sinh viên/tháng đối với sinh viên Đại học và mức 500.000 đồng/sinh viên/tháng đối với sinh viên Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp (trừ thời gian nghỉ hè). Trường hợp sau khi tốt nghiệp không về công tác tại địa phương phải hoàn trả toàn bộ số tiền trên cho tỉnh.

II. Chế độ học bổng học sinh phổ thông:

1. Chế độ học bổng học sinh ưu tú:

Học sinh ưu tú đang học trong các trường phổ thông của tỉnh được hưởng mức học bổng như sau:

- Mức học bổng 50.000 đồng/học sinh/tháng; Thời gian hưởng 9 tháng/năm;

- Số học sinh ưu tú được cấp học bổng không vượt quá 0,5% tổng số học sinh các cấp trong toàn tỉnh;

- Những học sinh phổ thông đã được hưởng học bổng ở các trường chuyên, trường phổ thông nội trú không thuộc đối tượng hưởng học bổng học sinh ưu tú.

2. Chế độ học bổng học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn.

- Mức học bổng 55.000 đồng/học sinh/tháng; Thời gian hưởng 9 tháng/năm;

- Đối với học sinh ở nội trú (trừ học sinh ở TP Nha Trang) mức hỗ trợ 20.000 đồng/học sinh/tháng.

III. Chế độ khen thưởng học sinh:

1. Đối với học sinh trường Lê Quý Đôn (các lớp chuyên)

- Học sinh đạt loại giỏi 1 học kỳ, thưởng 60.000 đ;

- Học sinh đạt loại giỏi cả năm, thưởng 120.000 đ;

2. Đối với các kỳ thi học sinh giỏi:

2.1.Cấp huyện, thị, thành phố:

a) Khen thưởng cho đơn vị:

- Giải nhất: 400.000 đồng

- Giải nhì: 300.000 đồng

- Giải ba: 200.000 đồng

- Khuyến khích: 100.000 đồng.

b). Khen thưởng cá nhân

- Giải nhất: 200.000 đồng

- Giải nhì: 150.000 đồng

- Giải ba: 100.000 đồng

- Khuyến khích: 50.000 đồng.

2.2.Cấp tỉnh:

a) Khen thưởng cho đơn vị:

- Giải nhất: 1.000.000 đồng

- Giải nhì: 800.000 đồng

- Giải ba: 600.000 đồng

- Khuyến khích: 400.000 đồng.

b) Khen thưởng cá nhân:

Lớp 12

- Giải nhất: 500.000 đồng

- Giải nhì: 400.000 đồng

- Giải ba: 300.000 đồng

- Khuyến khích: 200.000 đồng.

Lớp 5 và lớp 9

- Giải nhất: 400.000 đồng

- Giải nhì: 300.000 đồng

- Giải ba: 200.000 đồng

- Khuyến khích: 100.000 đồng.

2.3. Giải Quốc gia:

- Giải nhất: 1.000.000 đồng

- Giải nhì: 800.000 đồng

- Giải ba: 600.000 đồng

- Khuyến khích: 400.000 đồng.

2.4. Giải Quốc tế:

- Giải nhất: 5.000.000 đồng

- Giải nhì: 3.000.000 đồng

- Giải ba: 1.000.000 đồng

- Khuyến khích: 500.000 đồng.

3. Đối với giáo viên có học sinh đạt giải thì được thưởng theo mức học sinh đạt giải.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2005/NQ-HĐND4

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13/2005/NQ-HĐND4
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2005
Ngày hiệu lực31/07/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/07/2012
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2005/NQ-HĐND4

Lược đồ Nghị quyết 13/2005/NQ-HĐND4 chế độ học bổng và khen thưởng học sinh Khánh Hòa


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 13/2005/NQ-HĐND4 chế độ học bổng và khen thưởng học sinh Khánh Hòa
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu13/2005/NQ-HĐND4
     Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
     Người kýMai Trực
     Ngày ban hành21/07/2005
     Ngày hiệu lực31/07/2005
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/07/2012
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 13/2005/NQ-HĐND4 chế độ học bổng và khen thưởng học sinh Khánh Hòa

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/2005/NQ-HĐND4 chế độ học bổng và khen thưởng học sinh Khánh Hòa