Nghị quyết 136/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 136/2010/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang năm 2011

Nghị quyết 136/2010/NQ-HĐND hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 Kiên Giang đã được thay thế bởi Quyết định 761/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Kiên Giang và được áp dụng kể từ ngày 03/04/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 136/2010/NQ-HĐND hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 136/2010/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
 KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 17/TTr-HĐND ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 17/TTr-HĐND ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 như sau:

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại kỳ họp

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát theo quy định của pháp luật như xem xét các báo cáo, tiến hành hoạt động chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân. Đồng thời, tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2011, Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề về việc triển khai thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh.

Giám sát việc triển khai thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh

- Ban Kinh tế và Ngân sách: giám sát việc đầu tư xây dựng cơ bản (nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và xổ số kiến thiết);

- Ban Văn hóa - Xã hội: giám sát việc triển khai thực hiện Luật Dạy nghề;

- Ban Pháp chế: giám sát công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở;

- Ban Dân tộc: giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011; điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát; nghiên cứu đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát; chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát.

Ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ngành có liên quan có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp kịp thời những thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu giám sát; thực hiện các kiến nghị và báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VII, Kỳ họp thứ hai mươi chín thông qua./.

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Nghĩa Nghiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 136/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu136/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2010
Ngày hiệu lực20/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/04/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 136/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 136/2010/NQ-HĐND hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 136/2010/NQ-HĐND hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 Kiên Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu136/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýĐào Nghĩa Nghiêm
        Ngày ban hành10/12/2010
        Ngày hiệu lực20/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/04/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 136/2010/NQ-HĐND hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 Kiên Giang

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 136/2010/NQ-HĐND hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 Kiên Giang