Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tây Ninh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Tây Ninh và chi tiêu tiếp khách trong nước

Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND chi tiếp khách trong nước nước ngoài hội nghị hội thảo quốc tế Tây Ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND chi đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 02/04/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND chi tiếp khách trong nước nước ngoài hội nghị hội thảo quốc tế Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2007/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 15 tháng 10 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC TẠI TÂY NINH, CHI TIÊU TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ TẠI TÂY NINH VÀ CHI TIÊU TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2608/TTr-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tây Ninh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Tây Ninh và chi tiêu tiếp khách trong nước, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua “Quy định về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tây Ninh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Tây Ninh và chi tiêu tiếp khách trong nước”, với những nội dung cơ bản sau:

1. Nội dung của quy định cơ bản thực hiện đúng theo quy định của Trung ương; các mức chi áp dụng theo mức tối đa cho phép tại Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính.

2. Vận dụng trong chi tiếp khách quốc tế: Để thắt chặt tình hữu nghị, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo tình hình an ninh - chính trị giữa Tây Ninh và các tỉnh của Vương quốc Campuchia, hai bên đã thống nhất: Các cấp tỉnh, huyện, xã định kỳ và đột xuất gặp gỡ để thông tin, giải quyết những vấn đề phát sinh trên biên giới. Do tính đặc thù này, nên có vận dụng thêm nhiệm vụ tiếp khách quốc tế khác, cụ thể mức chi mời cơm thân mật như sau:

- Khách cấp tỉnh: mức chi tối đa không quá 200.000 đồng/người;

- Khách cấp huyện: mức chi tối đa không quá 100.000 đồng/người;

- Khách cấp xã: mức chi tối đa không quá 50.000 đồng/người.

3. Chi tiếp khách trong nước: Thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn khác của Trung ương.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh cụ thể hóa theo mức chi tiếp khách quốc tế về hội nghị tiếp khách quốc tế trong Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính và tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

 

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

  

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2007
Ngày hiệu lực25/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/04/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND chi tiếp khách trong nước nước ngoài hội nghị hội thảo quốc tế Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND chi tiếp khách trong nước nước ngoài hội nghị hội thảo quốc tế Tây Ninh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu14/2007/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
       Người kýNguyễn Thị Thu Thủy
       Ngày ban hành15/10/2007
       Ngày hiệu lực25/10/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/04/2010
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND chi tiếp khách trong nước nước ngoài hội nghị hội thảo quốc tế Tây Ninh

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND chi tiếp khách trong nước nước ngoài hội nghị hội thảo quốc tế Tây Ninh