Nghị quyết 14/2011/NQ-HĐND

Nghi quyết 14/2011/NQ-HĐND phê duyệt biên chế công chức hành chính năm 2011 do tỉnh Thái Bình ban hành

Nghi quyết 14/2011/NQ-HĐND phê duyệt biên chế công chức hành chính 2011 Thái Bình đã được thay thế bởi Quyết định 630/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực đến 2013 Thái Bình và được áp dụng kể từ ngày 03/04/2014.

Nội dung toàn văn Nghi quyết 14/2011/NQ-HĐND phê duyệt biên chế công chức hành chính 2011 Thái Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2011/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 20 tháng 7 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

V/V PHÊ DUYỆT BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ - BNV ngày 28 tháng 2 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2011; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt tổng số biên chế công chức hành chính của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh năm 2011 theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2011 là 2.073 biên chế, trong đó:

- Các sở và các cơ quan tương đương: 870 biên chế;

- Các đơn vị trực thuộc sở : 390 biên chế;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 813 biên chế;

Và số lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: 100 chỉ tiêu.

(có danh sách các đơn vị và biên chế cụ thể kèm theo).

Điều 2. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã đ­ược HĐND tỉnh Thái Bình khóa XV kỳ họp thứ 2 thông qua ./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành thuộc tỉnh;
- Huyện ủy, TT HĐND,
UBND huyện, Thành phố;
- Lưu: VT. VP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hạnh Phúc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2011
Ngày hiệu lực30/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/04/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghi quyết 14/2011/NQ-HĐND phê duyệt biên chế công chức hành chính 2011 Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghi quyết 14/2011/NQ-HĐND phê duyệt biên chế công chức hành chính 2011 Thái Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu14/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Hạnh Phúc
        Ngày ban hành20/07/2011
        Ngày hiệu lực30/07/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/04/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Nghi quyết 14/2011/NQ-HĐND phê duyệt biên chế công chức hành chính 2011 Thái Bình

        Lịch sử hiệu lực Nghi quyết 14/2011/NQ-HĐND phê duyệt biên chế công chức hành chính 2011 Thái Bình