Nghị quyết 143/2014/NQ-HĐND17

Nghị quyết 143/2014/NQ-HĐND17 quy định tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nghị quyết 143/2014/NQ-HĐND17 tỷ lệ phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ xe mô tô Bắc Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 85/QĐ-UBND 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bắc Ninh và được áp dụng kể từ ngày 23/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 143/2014/NQ-HĐND17 tỷ lệ phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ xe mô tô Bắc Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143/2014/NQ-HĐND17

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

V/V QUY ĐỊNH TỶ LỆ (%) PHÂN CHIA NGUỒN THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ, Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/05/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP,

Xét Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 25/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh “Về việc Quy định tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô (sau khi trừ phần để lại trang trải chi phí tổ chức thu theo quy định) như sau:

1.1. Đối với các xã: Phân chia 100% về ngân sách xã để đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới;

1.2. Đối với các phường, thị trấn: Nộp 100% vào Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh để đầu tư cho công tác bảo trì hệ thống đường do UBND cấp huyện quản lý.

Thời gian thực hiện: Từ năm ngân sách 2014 đến hết năm 2015.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo các quy định của pháp luật. Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường kỳ cuối năm của HĐND tỉnh.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn - Sỹ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 143/2014/NQ-HĐND17

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu143/2014/NQ-HĐND17
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2014
Ngày hiệu lực20/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 143/2014/NQ-HĐND17

Lược đồ Nghị quyết 143/2014/NQ-HĐND17 tỷ lệ phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ xe mô tô Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 143/2014/NQ-HĐND17 tỷ lệ phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ xe mô tô Bắc Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu143/2014/NQ-HĐND17
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Sỹ
        Ngày ban hành10/07/2014
        Ngày hiệu lực20/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 143/2014/NQ-HĐND17 tỷ lệ phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ xe mô tô Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 143/2014/NQ-HĐND17 tỷ lệ phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ xe mô tô Bắc Ninh