Nghị quyết 15/2000/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/2000/NQ-HĐND về quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân tỉnh Bến Tre giai đoạn 2001-2010

Nghị quyết 15/2000/NQ-HĐND chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân Bến Tre 2001-2010 đã được thay thế bởi Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2013 bãi bỏ Nghị quyết Hội đồng nhân dân Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 05/12/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 15/2000/NQ-HĐND chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân Bến Tre 2001-2010


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2000/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 31 tháng 7 năm 2000

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP CHĂM SÓC BẢO VỆ SỨC KHOẺ NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2001-2010.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

- Căn cứ vào Điều 120 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 18 tháng 4 năm 1992;

- Căn cứ vào Điều 11 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Sau khi nghe Giám đốc Sở Y tế được sự uỷ nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày “Quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân tỉnh Bến Tre giai đoạn 2001-2010”;

- Sau khi nghe báo cáo thẩm định của các Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

I- Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua Quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân tỉnh Bến Tre giai đoạn 2001-2010.

II- Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ vào ý kiến đóng góp của Ban Văn hoá - Xã hội (trong đó lưu ý bổ sung phân kỳ các mục tiêu, vốn, giải pháp từng năm giai đoạn 2005-2010) và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để chỉ đạo cho Sở Y tế chấn chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh đề án trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt chính thức, có kế hoạch hàng năm và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả cao nhất.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ giúp Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tích cực thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2000./.

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Văn Truyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2000/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/2000/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2000
Ngày hiệu lực21/07/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/12/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2000/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 15/2000/NQ-HĐND chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân Bến Tre 2001-2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 15/2000/NQ-HĐND chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân Bến Tre 2001-2010
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu15/2000/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýTrần Văn Truyền
        Ngày ban hành31/07/2000
        Ngày hiệu lực21/07/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/12/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 15/2000/NQ-HĐND chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân Bến Tre 2001-2010

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 15/2000/NQ-HĐND chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân Bến Tre 2001-2010