Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND về phê duyệt đề án quy hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn quận Bình Thạnh đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND phê duyệt đề án quy hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn quận Bình Thạnh đến năm 2020 đã được thay thế bởi Quyết định 286/QĐ-UBND 2019 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Bình Thạnh Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 10/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND phê duyệt đề án quy hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn quận Bình Thạnh đến năm 2020


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 15/2008/NQ-HĐND

Bình Thạnh, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH THẠNH ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH
KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa IX (mở rộng) số 13-NQ/QU ngày 26 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa IX (mở rộng) số 15-NQ/QU ngày 05 tháng 12 năm 2008;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận tại kỳ họp thứ 11 khóa IX về việc thông qua đề cương quy hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn quận Bình Thạnh đến năm 2020;
Sau khi xem xét Tờ trình số 1869/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận về việc phê duyệt đề án quy hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn quận Bình Thạnh đến năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 106/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua đề án quy hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn quận Bình Thạnh đến năm 2020 với các nội dung tại Tờ trình số 1869/TTr-UBND ngày  10 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận phối hợp với các Sở, ngành chức năng của thành phố, chỉ đạo các phòng - ban, đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề án theo thẩm quyền và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc tổ chức thực hiện việc công khai quy hoạch cho nhân dân biết và giám sát việc quản lý quy hoạch đi vào nề nếp, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

Trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch, khi nhận được kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận hoặc của nhân dân về những nội dung không còn phù hợp, Ủy ban nhân dân quận đề xuất cấp trên điều chỉnh hoặc bãi bỏ.

Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân và của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh khóa IX thông qua tại kỳ họp thường lệ lần thứ 12 ngày 12 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Thị Lang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2008
Ngày hiệu lực19/12/2008
Ngày công báo15/01/2009
Số công báoSố 18
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND phê duyệt đề án quy hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn quận Bình Thạnh đến năm 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND phê duyệt đề án quy hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn quận Bình Thạnh đến năm 2020
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu15/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýĐinh Thị Lang
        Ngày ban hành12/12/2008
        Ngày hiệu lực19/12/2008
        Ngày công báo15/01/2009
        Số công báoSố 18
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2019
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND phê duyệt đề án quy hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn quận Bình Thạnh đến năm 2020

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND phê duyệt đề án quy hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn quận Bình Thạnh đến năm 2020