Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 50/2006/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài, giai đoạn 2006 - 2010 do tỉnh Trà Vinh ban hành

Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND sửa đổi chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc nước ngoài Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 280/QĐ-UBND năm 2014 rà soát hệ thống hóa kỳ đầu văn bản pháp luật Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 05/03/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND sửa đổi chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc nước ngoài Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2008/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 09 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 50/2006/NQ-HĐND NGÀY 10/5/2006 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VII VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI, GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND ngày 10/5/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII - kỳ họp thứ 8 về một số chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài, giai đoạn 2006-2010;

Xét Tờ trình số: 3617/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND ngày 10/5/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về một số chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài, giai đoạn 2006 - 2010; trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm 2 khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND ngày 10/5/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về một số chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài, giai đoạn 2006 - 2010, cụ thể như sau:

- Người lao động được vay chi phí dịch vụ xuất khẩu lao động tại ngân hàng chính sách xã hội phù hợp với quy định của pháp luật; phần chi phí dịch vụ xuất khẩu lao động vượt định mức cho vay của ngân hàng chính sách xã hội (nếu có), người lao động được vay tín chấp thêm 20% chi phí dịch vụ từ nguồn ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện; Ban Văn hóa - Xã hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII - kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2008 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2008
Ngày hiệu lực19/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND sửa đổi chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc nước ngoài Trà Vinh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND sửa đổi chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc nước ngoài Trà Vinh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu15/2008/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýNguyễn Thái Bình
       Ngày ban hành09/12/2008
       Ngày hiệu lực19/12/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND sửa đổi chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc nước ngoài Trà Vinh

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND sửa đổi chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc nước ngoài Trà Vinh