Nghị quyết 50/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 50/2006/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài, giai đoạn 2006 - 2010 do tỉnh Trà Vinh ban hành

Nghị quyết 50/2006/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 280/QĐ-UBND năm 2014 rà soát hệ thống hóa kỳ đầu văn bản pháp luật Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 05/03/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 50/2006/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2006/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 10 tháng 05 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI, GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 141/2005/NĐ-CP ngày 11/11/2005 của Chính phủ về quản lý lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài;

Xét Tờ trình số: 841/TTr-UBND ngày 28/4/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài, giai đoạn 2006 - 2010; trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn một số chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài, giai đoạn 2006 - 2010, theo Tờ trình số: 841/TTr-UBND ngày 28/4/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cụ thể:

1. Hỗ trợ trực tiếp cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài:

- Hỗ trợ 100% học phí giáo dục định hướng và đào tạo nghề ngắn hạn.

- Được vay 100% tổng chi phí dịch vụ xuất khẩu lao động (nhưng tối đa không quá 25 triệu đồng), trong đó các ngân hàng cho vay 80%, ngân sách tỉnh cho vay ủy thác 20% qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, không phải thế chấp tài sản, với điều kiện: Công ty xuất khẩu lao động ký quỹ bảo lãnh tiền vay cho người lao động tại các ngân hàng với tỷ lệ 30% và cam kết thu hồi nợ trả góp của người lao động hàng tháng thay các ngân hàng.

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% cho người lao động bị hủy hợp đồng về nước trước thời hạn do nguyên nhân bất khả kháng.

2. Nguồn vốn thực hiện:

2.1. Trong 5 năm (2006 - 2010), ngân sách tỉnh hỗ trợ 12.510 triệu đồng, trong đó:

- Giáo dục định hướng, dạy nghề, quản lý: 3.950 triệu đồng.

- Vốn cho vay ủy thác xoay vòng: 8.560 triệu đồng.

2.2. Phân kỳ nguồn vốn:

- Năm 2006: 4.214 triệu đồng.

- Năm 2007 : 4.214 triệu đồng.

- Năm 2008 : 2.502 triệu đồng.

- Năm 2009 : 790 triệu đồng.

- Năm 2010 : 790 triệu đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện cụ thể; Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khoá VII - kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 10 tháng 5 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu50/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2006
Ngày hiệu lực20/05/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 50/2006/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 50/2006/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài Trà Vinh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu50/2006/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýNguyễn Thái Bình
       Ngày ban hành10/05/2006
       Ngày hiệu lực20/05/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 50/2006/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài Trà Vinh

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 50/2006/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài Trà Vinh