Nghị quyết 16/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2010/NQ-HĐND về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các phường thuộc thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa I, kỳ họp chuyên đề ban hành

Nghị quyết 16/2010/NQ-HĐND lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được thay thế bởi Nghị quyết 40/2014/NQ-HĐND mức thu quản lý sử dụng các loại phí lệ phí Đắk Nông và được áp dụng kể từ ngày 28/12/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2010/NQ-HĐND lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 16/2010/NQ-HĐND

Gia Nghĩa, ngày 15 tháng 10 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
KHÓA I, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/ 2004;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28/08/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/03/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Căn cứ Thông tư số 106/2010/TT-BTC ngày 26/07/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Xét Tờ trình số 3302/TTr-UBND ngày 28/09/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra số 34/BC-KTNS ngày 12/10/2010 của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến của các đại biểu tham dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí ban hành lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các phường thuộc thị xã trên địa bàn tỉnh Đăk Nông, quy định cụ thể như sau:

Stt

Nội dung

ĐVT

Mức thu

Mức trích
trên tổng số thu phát sinh

Cá nhân, hộ gia đình

Tổ chức

Để lại đơn vị thu

Nộp NSNN

I

Cấp mới Giấy chứng nhận (GCN)

 

 

 

20%

80%

1

Quyền sử dụng đất.

đồng/giấy

20.000

80.000

 

 

2

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

đồng/giấy

60.000

400.000

 

 

3

Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác khác gắn liền với đất.

đồng/giấy

40.000

320.000

 

 

II

Cấp lại (kể cả cấp lại GCN hết chỗ xác nhận), cấp đổi Giấy chứng nhận, xác nhận bổ sung thông tin vào GCN đã được cấp.

 

 

 

20%

80%

1

Cấp lại (kể cả cấp lại GCN đã hết chỗ xác nhận), cấp đổi GCN chỉ có quyền sử dụng đất (trừ cấp đổi theo khoản 2 Điều 28 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP) thay đổi, bổ sung thông tin về quyền sử dụng đất trên GCN đã được cấp.

đồng/giấy

15.000

40.000

 

 

2

Cấp lại (kể cả cấp lại GCN đã hết chỗ xác nhận), cấp đổi GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác (trừ cấp đổi theo khoản 2 Điều 28 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP) thay đổi, bổ sung thông tin về quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên GCN đã được cấp.

đồng/giấy

30.000

40.000

 

 

Điều 2. Bãi bỏ quy định về lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 25/07/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông.

Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 25/07/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông.

Điều 3. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quy định việc thu, nộp lệ phí vào ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng số phần trăm để lại cho cơ quan tổ chức thu và tổ chức triển khai thực hiện tốt nghị quyết này, hàng năm báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông Khoá I, kỳ họp Chuyên đề thông qua ngày 15/10/2010.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Chín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2010
Ngày hiệu lực25/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/12/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2010/NQ-HĐND lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 16/2010/NQ-HĐND lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu16/2010/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
       Người kýLê Chín
       Ngày ban hành15/10/2010
       Ngày hiệu lực25/10/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/12/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 16/2010/NQ-HĐND lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2010/NQ-HĐND lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất