Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND quy định về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định

Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND mức trích khoản thu hồi qua thanh tra thực nộp ngân sách Nam Định đã được thay thế bởi Quyết định 270/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực tỉnh Nam Định và được áp dụng kể từ ngày 29/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND mức trích khoản thu hồi qua thanh tra thực nộp ngân sách Nam Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2012/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 07 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ MỨC TRÍCH TỪ CÁC KHOẢN THU HỒI PHÁT HIỆN QUA CÔNG TÁC THANH TRA ĐÃ THỰC NỘP VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND, UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/210;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của liên bộ tài chính và thanh tra Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước;

Xét tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 19/11/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của ban pháp chế HĐND và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra của thanh tra tỉnh, thanh tra sở, thanh tra huyện và thành phố Nam Định đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

1.Thanh tra tỉnh được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước theo 3 mức sau:

a. 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 10 tỷ đồng/năm

b. Trích bổ sung thêm 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng/năm

c. Trích bổ sung thêm 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 20 tỷ đồng/năm.

2. Đối với thanh tra sở, thanh tra các huyện và thành phố Nam Định được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước theo 3 mức sau:

a. 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 01 tỷ đồng/năm.

b. Trích bổ sung thêm 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng/năm

c. Trích bổ sung thêm 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 2 tỷ đồng/năm.

Điều 2. Việc lập dự toán,quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định tại thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của liên bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.

Điều 4. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết

Điều 5. Thường trực HĐND, các ban của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Nam Định khóa XVII, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Hà

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2012
Ngày hiệu lực01/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2018
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND mức trích khoản thu hồi qua thanh tra thực nộp ngân sách Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND mức trích khoản thu hồi qua thanh tra thực nộp ngân sách Nam Định
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu16/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýTrần Hồng Hà
        Ngày ban hành07/12/2012
        Ngày hiệu lực01/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2018
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND mức trích khoản thu hồi qua thanh tra thực nộp ngân sách Nam Định

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND mức trích khoản thu hồi qua thanh tra thực nộp ngân sách Nam Định