Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2011 (đợt 02)

Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 665/QĐ-UBND năm 2012 danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 08/03/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2011/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 08 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2011 (ĐỢT 02)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3051/QĐ-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2011;

Sau khi xem xét Tờ trình số 8157/TTr-UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2011 (đợt 02); báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2011 (đợt 02) theo Tờ trình số 8157/TTr-UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh (kèm theo tờ trình) với nội dung chính như sau

1. Bổ sung dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh năm 2011:

a) Tổng số thu bổ sung ngân sách cấp tỉnh: 9.263 triệu đồng.

(Trong đó: Bổ sung từ ngân sách Trung ương: 9.263 triệu đồng).

b) Chi bổ sung ngân sách cấp tỉnh: 9.263 triệu đồng.

Trong đó:

- Chi bổ sung kinh phí sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật báo chí năm 2011: 605 triệu đồng.

- Chi bổ sung kinh phí thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020: 1.500 triệu đồng.

- Chi bổ sung trợ giá xe buýt do chênh lệch tăng thêm về giá xăng dầu, tăng mức lương tối thiểu: 5.839 triệu đồng.

- Chi quản lý Nhà nước: 1.319 triệu đồng.

2. Điều chỉnh chi ngân sách địa phương năm 2011:

a) Điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách địa phương: 108.345 triệu đồng.

Trong đó:

- Điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: 108.345 triệu đồng.

b) Điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách địa phương: 108.345 triệu đồng.

Trong đó:

- Điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: 81.066 triệu đồng.

+ Tăng dự toán chi thường xuyên:   51.813 triệu đồng.

+ Tăng dự phòng ngân sách từ nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên 09 tháng còn lại của năm 2011: 29.253 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa: 27.279 triệu đồng.

(Chi tiết tại các phụ lục đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài chính, ngân sách hiện hành tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2011.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2011
Ngày hiệu lực18/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/03/2012
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách Đồng Nai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu19/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Văn Tư
        Ngày ban hành08/12/2011
        Ngày hiệu lực18/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/03/2012
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách Đồng Nai