Nghị quyết 193/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 193/2010/NQ-HĐND sửa đổi chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015 kèm theo Nghị quyết 175/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 193/2010/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm ngư nghiệp Lai Châu đã được thay thế bởi Nghị quyết 74/2013/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp Lai Châu 2014 2016 và được áp dụng kể từ ngày 22/07/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 193/2010/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm ngư nghiệp Lai Châu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 193/2010/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 09 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 175/2010/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2010 CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2011-2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHOÁ XII KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2005;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1409/TTr-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 13/7/2010 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 13/7/2010 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015, cụ thể như sau:

1. Bổ sung nội dung "gia cầm 100 đồng/mũi tiêm" vào phần cuối cùng của dấu cộng (+) thứ nhất tại gạch đầu dòng (-) thứ 2 điểm 2.1 khoản 2 mục I phần B.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.3, khoản 2, mục I, phần B như sau:

2.3. Hỗ trợ phòng chống dịch bệnh nguy hiểm (lở mồm long móng, nhiệt thán, tụ huyết trùng, dịch tả và cúm gia cầm), đối với gia súc, gia cầm có đủ điều kiện để tiêm phòng cho cá nhân, hộ gia đình nằm trong vùng quy định phải tiêm phòng theo Chỉ thị, kế hoạch của UBND tỉnh.

- Hỗ trợ 100% tiền vắc xin tiêm phòng cho đàn vật nuôi hiện có.

- Hỗ trợ 100% tiền công tiêm phòng dịch bệnh, cụ thể: Trâu, bò, ngựa 2.000 đồng/mũi tiêm; Lợn, dê 1.000 đồng/mũi tiêm; Gia cầm 100 đồng/mũi tiêm.

Điều 2. Giao cho UBND tỉnh căn cứ Nghị quyết này tổ chức triển khai thực hiện;

Giao cho Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khoá XII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2010./.

 

 

CHỦ TỊCH
Giàng Páo Mỷ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 193/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu193/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2010
Ngày hiệu lực19/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2013
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 193/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 193/2010/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm ngư nghiệp Lai Châu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 193/2010/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm ngư nghiệp Lai Châu
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu193/2010/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
       Người kýGiàng Páo Mỷ
       Ngày ban hành09/12/2010
       Ngày hiệu lực19/12/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2013
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 193/2010/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm ngư nghiệp Lai Châu

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 193/2010/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm ngư nghiệp Lai Châu