Nghị quyết 195/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 195/2007/NQ-HĐND về việc bố trí chức danh và chế độ phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, gia đình và trẻ em cấp xã, phường, thị trấn do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Nghị quyết 195/2007/NQ-HĐND bố trí chức danh và chế độ phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, gia đình và trẻ em cấp xã, phường, thị trấn đã được thay thế bởi Nghị quyết 314/2010/NQ-HĐND số lượng chức danh mức phụ cấp và được áp dụng kể từ ngày 20/07/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 195/2007/NQ-HĐND bố trí chức danh và chế độ phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, gia đình và trẻ em cấp xã, phường, thị trấn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 195/2007/NQ-HĐND

Vinh, ngày 25 tháng 07 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỐ TRÍ CHỨC DANH VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC DÂN SỐ, GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;
Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 4145/TTr.UBND-VX ngày 04 tháng 07 năm 2007;
Trên cơ sở xem xét báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bố trí chức danh và chế độ phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, gia đình và trẻ em cấp xã, phường, thị trấn như sau:

1. Bố trí cán bộ không chuyên trách làm công tác dân số, gia đình và trẻ em ở cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An với số lượng 01 cán bộ không chuyên trách/1 xã (phường, thị trấn).

2. Thực hiện chi trả phụ cấp hàng tháng cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, gia đình và trẻ em cấp xã, phường, thị trấn; mức chi trả như sau:

- Đối với các xã, phường, thị trấn vùng đồng bằng, đô thị: Chi trả theo hệ số 0,45 mức lương tối thiểu hiện hành.

- Đối với các xã, thị trấn vùng núi thấp: Chi trả theo hệ số 0,55 mức lương tối thiểu hiện hành.

- Đối với các xã, thị trấn vùng núi cao: Chi trả theo hệ số 0,65 mức lương tối thiểu hiện hành.

Mức chi trả trên sau khi trừ số phụ cấp của Chương trình mục tiêu Quốc gia hiện đang được hưởng, phần chênh lệch sẽ do Ngân sách địa phương chi trả.

Thời gian thực hiện chi trả từ  ngày 01 tháng 7 năm 2007.

Điều 2. Giao cho UBND tỉnh căn cứ vào các quy định của Nhà nước và các nội dung trong Nghị quyết này để ban hành quyết định về một số chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách làm công tác dân số, gia đình và trẻ em cấp xã; đồng thời tổ chức, chỉ đạo các ngành liên quan thực hiện tốt Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 07 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 195/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu195/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2007
Ngày hiệu lực04/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 195/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 195/2007/NQ-HĐND bố trí chức danh và chế độ phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, gia đình và trẻ em cấp xã, phường, thị trấn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 195/2007/NQ-HĐND bố trí chức danh và chế độ phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, gia đình và trẻ em cấp xã, phường, thị trấn
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu195/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Thế Trung
        Ngày ban hành25/07/2007
        Ngày hiệu lực04/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 195/2007/NQ-HĐND bố trí chức danh và chế độ phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, gia đình và trẻ em cấp xã, phường, thị trấn

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 195/2007/NQ-HĐND bố trí chức danh và chế độ phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, gia đình và trẻ em cấp xã, phường, thị trấn