Nghị quyết 20/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/2011/NQ-HĐND phê duyệt kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2012 do tỉnh Nghệ An ban hành

Nghị quyết 20/2011/NQ-HĐND phê duyệt kế hoạch biên chế công viên chức Nghệ An đã được thay thế bởi Nghị quyết 132/2014/NQ-HĐND rà soát Nghị quyết quy phạm Nghệ An từ 31/12/2013 trở về trước còn hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 26/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/2011/NQ-HĐND phê duyệt kế hoạch biên chế công viên chức Nghệ An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2011/NQ- HĐND

Nghệ An, ngày 29 tháng 7 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ.CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 4058/TTr-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2011;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2012 tỉnh Nghệ An như sau:

1. Tổng biên chế công chức, viên chức là 61.949 người.

2. Biên chế công chức do Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn, Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định là 3.773 người.

3. Biên chế viên chức do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định là 58.176 người (tăng 5.864 người để chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công; ngoài ra có 642 người do các đơn vị tự trang trải kinh phí, quỹ lương).

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh quyết định phân bổ, quản lý và sử dụng chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVI, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 29 tháng 7 năm 2011./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu20/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2011
Ngày hiệu lực08/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/2011/NQ-HĐND phê duyệt kế hoạch biên chế công viên chức Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 20/2011/NQ-HĐND phê duyệt kế hoạch biên chế công viên chức Nghệ An
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu20/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýTrần Hồng Châu
        Ngày ban hành29/07/2011
        Ngày hiệu lực08/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 20/2011/NQ-HĐND phê duyệt kế hoạch biên chế công viên chức Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/2011/NQ-HĐND phê duyệt kế hoạch biên chế công viên chức Nghệ An