Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND quy định thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô và phân cấp sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Nam Định

Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô Nam Định đã được thay thế bởi Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 20/2013/NQ-HĐND phí sử dụng đường bộ xe mô tô Nam Định và được áp dụng kể từ ngày 31/07/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô Nam Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2013/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 11 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH VÀ PHÂN CẤP SỬ DỤNG QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện; Thông tư Liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông - Vận tải về việc hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ;

Xét Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 10/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về Đề án thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định và tỷ lệ phần trăm (%) trích để lại cho cơ quan thu phí để sử dụng phục vụ cho công tác tổ chức thu:

1. Mức thu phí đối với xe mô tô (không bao gồm xe máy điện)

STT

Loại phương tiện chịu phí

Mức thu

(Nghìn đồng/năm)

01

Loại có dung tích xy lanh đến 100cm3

50

02

Loại có dung tích xy lanh trên 100cm3

100

03

Xe chở hàng 04 bánh có gắn động cơ 01 xy lanh

2.160

Miễn thu phí đối với: Xe mô tô của lực lượng công an, quốc phòng; xe mô tô của chủ phương tiện thuộc các hộ nghèo theo quy định của pháp luật về hộ nghèo

2. Tỷ lệ phần trăm (%) trích để lại cho cơ quan thu phí để sử dụng phục vụ cho công tác tổ chức thu: đối với xã được để lại 20% trên tổng số phí thu được; đối với phường, thị trấn được để lại 10% trên tổng số phí thu được.

Số phí còn lại cơ quan thu phí phải nộp (hàng tuần) vào tài khoản của Quỹ bảo trì đường bộ của tỉnh mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh Nam Định (trường hợp chưa lập Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh thì nộp vào ngân sách).

Điều 2. Phân cấp sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh.

1. Nguồn thu từ phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô do Trung ương trích lại được sử dụng để bảo trì, quản lý hệ thống đường tỉnh.

2. Nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh sau khi trích để lại cho cơ quan thu phí được sử dụng để bảo trì, quản lý hệ thống đường huyện, đường xã. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án sử dụng quỹ bảo trì đường bộ cho công tác bảo trì, quản lý hệ thống đường huyện, đường xã và thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi quyết định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVII, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Hồng Hà

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu20/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2013
Ngày hiệu lực01/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/07/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô Nam Định
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu20/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýPhạm Hồng Hà
        Ngày ban hành11/07/2013
        Ngày hiệu lực01/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/07/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô Nam Định

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô Nam Định