Nghị quyết 201/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 201/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh mức thu học phí tại các trường bán công, lớp bán công trong trường công lập thuộc ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Nghị quyết 201/2007/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu học phí tại trường bán công, lớp bán công trong trường công lập thuộc ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An đã được thay thế bởi Nghị quyết 132/2014/NQ-HĐND rà soát Nghị quyết quy phạm Nghệ An từ 31/12/2013 trở về trước còn hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 26/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 201/2007/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu học phí tại trường bán công, lớp bán công trong trường công lập thuộc ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 201/2007/NQ-HĐND

Vinh, ngày 18 tháng 09 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU HỌC PHÍ TẠI CÁC TRƯỜNG BÁN CÔNG, LỚP BÁN CÔNG TRONG TRƯỜNG CÔNG LẬP THUỘC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 5932/TTr.UBND, ngày 14/09/2007 về điều chỉnh mức thu học phí tại các trường bán công, lớp bán công trong trường công lập thuộc ngành Giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban văn hoá - xã hội HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh mức thu học phí tại các trường bán công, lớp bán công trong trường công lập thuộc ngành Giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

1. Đối tượng nộp học phí bán công:

a) Học sinh mầm non học ở trường bán công

b) Học sinh trung học phổ thông học ở hệ bán công;

c) Học sinh học hệ bổ túc trung học phổ thông;

2. Mức thu học phí bán công:

Đơn vị tính: 1.000đ

Ngành học

Đơn vị tính

Phường của thành phố Vinh

Xã (TPV), phường (thị xã Cửa Lò) thị trấn đồng bằng

Xã (Cửa Lò, đồng bằng) thị trấn khu vực 1

Xã khu vực 1, thị trấn khu vực 2

Xã khu vực 2, thị trấn khu vực 3

Xã khu vực 3

1. Mầm non bán công

1.000/HS/tháng

 

 

 

 

 

Không điều chỉnh mà vẫn thực hiện theo Quyết định số 110/2005/QĐ-

UBND ngày 30/10/2005 của UBND tỉnh Nghệ An

- Nhà trẻ bán trú

 

146-176

121-141

76-86

66-76

56-66

- Nhà trẻ không bán trú

 

126-156

106-126

66-76

56-66

51-61

- Mẫu giáo bán trú

 

137-162

112-132

69-79

64-74

59-69

- Mẫu giáo không bán trú

 

86-96

71-81

42-47

37-42

32-37

2. Học phí THPT bán công

1.000/HS/tháng

113-128

108-123

103-118

98-113

98-113

3. Học phí bổ túc THPT

1.000/HS/tháng

93-108

93-108

88-103

83-98

83-98

3.Tổ chức thu và quản lý học phí bán công:

- Các cơ sở giáo dục và đào tạo bán công, có hệ bán công và bổ túc trung học phổ thông chịu trách nhiệm thu, quản lý và sử dụng học phí bán công theo quy định hiện hành.

- UBND tỉnh trích ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% phần học phí tăng thêm của hệ bán công so với Quyết định số 110/2007/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh Nghệ An cho học sinh con hộ nghèo và các đối tượng chính sách theo quy định của Chính phủ

- Khi có sự thay đổi về chế độ tiền lương theo quy định của Chính phủ, UBND tỉnh trình Thường trực và các ban HĐND tỉnh thống nhất để thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ vào quy định hiện hành của nhà nước và nội dung của Nghị quyết này để tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 18 tháng 09 năm 2007.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 201/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu201/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2007
Ngày hiệu lực28/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 201/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 201/2007/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu học phí tại trường bán công, lớp bán công trong trường công lập thuộc ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 201/2007/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu học phí tại trường bán công, lớp bán công trong trường công lập thuộc ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu201/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Thế Trung
        Ngày ban hành18/09/2007
        Ngày hiệu lực28/09/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 201/2007/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu học phí tại trường bán công, lớp bán công trong trường công lập thuộc ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 201/2007/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu học phí tại trường bán công, lớp bán công trong trường công lập thuộc ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An