Nghị quyết 202/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 202/2007/NQ-HĐND về một số chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực ngành y tế Nghệ An giai đoạn 2007-2010 và những năm tiếp theo do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Nghị quyết 202/2007/NQ-HĐND chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực ngành y tế Nghệ An giai đoạn 2007-2010 và những năm tiếp theo đã được thay thế bởi Nghị quyết 34/2011/NQ-HĐND chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế công lập và được áp dụng kể từ ngày 19/12/2011.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 202/2007/NQ-HĐND chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực ngành y tế Nghệ An giai đoạn 2007-2010 và những năm tiếp theo


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 202/2007/NQ-HĐND

Vinh, ngày 18 tháng 09 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THU HÚT, HỖ TRỢ NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2007 – 2010 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26/02/1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2000 và 2003;
Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 5759/TTr.UBND ngày 07 tháng 9 năm 2007;
Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban văn hoá - Xã hội và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua một số chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực đối với ngành Y tế Nghệ An, giai đoạn 2007 – 2010 và những năm tiếp theo như sau:

1.Đối tượng và chính sách thu hút:

a) Giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ chuyên khoa cấp 2 (CK2), dược sỹ chuyên khoa cấp 2 (CK2), thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa cấp 1 (CK1), dược sỹ chuyên khoa cấp 1 (CK1), sinh viên tốt nghiệp đại học Y, Dược hệ chính quy loại giỏi, khá (kể cả sinh viên được đào tạo ở nước ngoài có kết quả học tập tương dương), có cam kết thời gian công tác tại Nghệ An từ 3 năm trở lên, được ngân sách tỉnh hỗ trợ một khoản kinh phí ban đầu như sau:

- Giáo sư:40.000.000đồng

- Phó giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ CK2, dược sỹ CK2:30.000.000đồng

- Thạc sỹ, bác sỹ CK1, dược sỹ CK1: 20.000.000đồng

- Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi: 15.000.000đồng

- Sinh viên tốt nghiệp loại khá: 10.000.000đồng

b) Các đối tượng nêu ở điểm a khoản 1 Điều 1 về nhận công tác tại các huyện núi cao, các đơn vị chuyên môn đặc thù như Bệnh viên Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần, Giám định Pháp y được hỗ trợ 10.000.000đồng, nhận công tác tại các huyện núi thấp được hỗ trợ thêm 5.000.000đồng.

c) Sinh viên tốt nghiệp Đại học Y, Dược chính quy loại trung bình và bác sỹ, dược sỹ công tác ngoại tỉnh có cam kết nhận công tác tại các trạm y tế xã miền núi thuộc khu vực 3 được ngân sách tỉnh hỗ trợ ban đầu 15.000.000đ/người, về các đơn vị chuyên môn đặc thù của ngành Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần, Giám định Pháp y và các trạm y tế tuyến xã miền núi thấp còn lại được ngân sách tỉnh hỗ trợ ban đầu 10.000.000đ/người, về công tác tại trạm y tế xã đồng bằng được hỗ trợ ban đầu 7.000.000đ/người

d) Các đối tượng ở điểm a, c khoản 1, Điều 1 trong thời gian tập sự ngoài lương được ngân sách tỉnh hỗ trợ 15%lương cơ bản.

đ) Hàng năm các cơ quan, đơn vị có nhu cầu thu hút trí tuệ, chất xám của các chuyên gia giỏi, các nhà khoa học trong và ngoài nước nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc lớn về chuyên môn hoặc nghiên cứu khoa học thì được thực hiện 01 hợp đồng thu hút. Định mức chi cho mỗi hợp đồng thu hút trí tuệ chất xám không quá 50.000.000đ. Trường hợp đặc biệt thì có thể tăng số lượng song không quá 03 hợp đồng thu hút. Đối với những công việc cần phải đầu tư chất xám cao, kinh phí lớn thì ngành Y tế lập Đề án trình Hội đồng khoa học của tỉnh xem xét quyết định.

2.Đối tượng và chính sách hỗ trợ:

Những cán bộ, công chức, viên chức được ngành cử đi học về làm việc tại Nghệ An:

a) Hỗ trợ hoàn thành luận án Tiến sỹ, Bác sỹ CK2, Dược sỹ CK1: 20.000.000đ.

b) Hỗ trợ hoàn thành luận văn Thạc sỹ, Bác sỹ CK1, Dược sỹ CK1: 15.000.000đ

c) Hỗ trợ kinh phí đào tạo cho cán bộ Y sỹ tại trạm y tế tuyến xã để trở thành Bác sỹ (có cam kết sau khi học xong trở về công tác tại đơn vị cũ):

- Đối tượng thuộc xã miền núi là: 400.000đồng/người/tháng.

- Đối tượng thuộc xã đồng bằng là: 200.000đồng/người/tháng.

d) Hỗ trợ kinh phí đào tạo liên kết chính quy cho sinh viên để trở thành Bác sỹ theo địa chỉ sử dụng (cho các xã miền núi) là 25% tổng kinh phí đào tạo.

e) Hỗ trợ cho sinh viên tại các trường Đại học Y, Dược 2 năm cuối cam kết sau khi tốt nghiệp về Nghệ An công tác theo sự phân công của ngành:

- Năm thứ 4 Đại học Dược và năm thứ 5 Đại học Y có học lực: Loại giỏi: 200.000đ/tháng/người, Loại khá: 150.000đ/tháng/người, Loại trung bình: 100.000đ/tháng/người.

- Năm thứ 5 Đại học Dược và năm thứ 6 Đại học Y có học lực: Loại giỏi: 300.000đ/tháng/người, Loại khá: 200.000đ/tháng/người, Loại trung bình: 150.000đ/tháng/người

3. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ trích từ ngân sách tỉnh

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành cụ thể để tổ triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 18 tháng 9 năm 2007.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 202/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu202/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2007
Ngày hiệu lực28/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 202/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 202/2007/NQ-HĐND chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực ngành y tế Nghệ An giai đoạn 2007-2010 và những năm tiếp theo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 202/2007/NQ-HĐND chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực ngành y tế Nghệ An giai đoạn 2007-2010 và những năm tiếp theo
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu202/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Thế Trung
        Ngày ban hành18/09/2007
        Ngày hiệu lực28/09/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 202/2007/NQ-HĐND chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực ngành y tế Nghệ An giai đoạn 2007-2010 và những năm tiếp theo

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 202/2007/NQ-HĐND chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực ngành y tế Nghệ An giai đoạn 2007-2010 và những năm tiếp theo