Nghị quyết 209/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 209/2010/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nghị quyết 209/2010/NQ-HĐND mức thu học phí cơ sở giáo dục mầm non Điện Biên đã được thay thế bởi Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND mức thu học phí giáo dục công lập đến năm học Điện Biên 2020 2021 2016 và được áp dụng kể từ ngày 14/08/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 209/2010/NQ-HĐND mức thu học phí cơ sở giáo dục mầm non Điện Biên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 209/2010/NQ--HĐND

Điện Biên Phủ, ngày 12 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

V/V QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON VÀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN TỪ NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số: 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Căn cứ Quyết định số: 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06/9/2007 của Ủy ban Dân tộc về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 1949/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra số: 38 /BC-VHXH ngày 05 tháng 12 năm 2010 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

1. Mức thu học phí năm học 2010 - 2011

1.1 Học sinh Mầm non có cha mẹ cư trú tại các xã khu vực I: 40.000 đồng/ tháng; các xã khu vực II: 30.000đ/tháng; các xã khu vực III: 25.000đ/tháng.

1.2 Học sinh Trung học cơ sở và bổ túc THCS có cha mẹ cư trú tại các xã khu vực I: 25.000 đồng/tháng; các xã khu vực II: 15.000đ/tháng; các xã khu vực III: 10.000đ/tháng

1.3 Học sinh Trung học phổ thông và bổ túc THPT có cha mẹ cư trú tại các xã khu vực I: 35.000 đồng/tháng; các xã khu vực II: 25.000đ/tháng; các xã khu vực III: 15.000đ/tháng.

2. Mức thu học phí từ năm học 2011 - 2012 trở đi

Sẽ điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo.

3. Học phí đối với học sinh các trường thực hiện chương trình chất lượng cao.

Các trường mầm non, phổ thông thực hiện chương trình chất lượng cao xây dựng mức học phí trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kì họp thứ 19 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2010./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Văn Hữu Bằng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 209/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu209/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2010
Ngày hiệu lực20/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/08/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 209/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 209/2010/NQ-HĐND mức thu học phí cơ sở giáo dục mầm non Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 209/2010/NQ-HĐND mức thu học phí cơ sở giáo dục mầm non Điện Biên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu209/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýVăn Hữu Bằng
        Ngày ban hành12/12/2010
        Ngày hiệu lực20/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/08/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 209/2010/NQ-HĐND mức thu học phí cơ sở giáo dục mầm non Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 209/2010/NQ-HĐND mức thu học phí cơ sở giáo dục mầm non Điện Biên