Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND bổ sung mặt hàng được trợ giá vào Nghị quyết 17/2007/NQ-HĐND Quy định mặt hàng, địa bàn, đối tượng, mức hỗ trợ, đơn vị cung ứng mặt hàng chính sách và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa được sản xuất tại địa phương giai đoạn 2008-2010 Hà Giang

Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND bổ sung mặt hàng được trợ giá vào 17/2007/NQ-HĐND 2008 2010 Hà Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 34/NQ-HĐND 2010 bãi bỏ 17/2007/HĐND 21/2008/NQ-HĐND hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa địa phương Hà Giang và được áp dụng kể từ ngày 11/12/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND bổ sung mặt hàng được trợ giá vào 17/2007/NQ-HĐND 2008 2010 Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 21/2008/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

BỔ SUNG MẶT HÀNG ĐƯỢC TRỢ GIÁ VÀO NGHỊ QUYẾT SỐ 17/2007/NQ-HĐND NGÀY 12/12/2007 CỦA HĐND VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MẶT HÀNG, ĐỊA BÀN, ĐỐI TƯỢNG, MỨC HỖ TRỢ, ĐƠN VỊ CUNG ỨNG CÁC MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM HÀNG HÓA ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2008 - 2010.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ XII

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/3/1998 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 03/1/2002 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/3/1998 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-TTg ngày 29/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2002/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BKHĐT ngày 12/8/2002 của bộ Thương mại, Ủy ban Dân tộc và Miền núi, bộ Tài chính, bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thi hành Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 03/1/2002 và Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/3/1998 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc;

Sau khi xem xét Tờ trình số 212/TTr - UBND ngày 07/11/2008 của UBND tỉnh về việc bổ sung mặt hàng trợ giá vào Nghị quyết số 17/2007/ NQ - HĐND ngày 12/12/2007 của HĐND;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung điều 1 Nghị Quyết số: 17/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007 của HĐND về việc Ban hành quy định mặt hàng, địa bàn, đối tượng, mức hỗ trợ, đơn vị cung ứng các mặt hàng chính sách và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa được sản xuất tại địa phương giai đoạn 2008 - 2010 cụ thể như sau:

- Bổ sung mặt hàng muối I ốt vào điểm a, khoản 1, điều 1.

- Bổ sung mức trợ giá đối với mặt hàng muối I ốt bao gồm chi phí công trộn I ốt và bao PE vào điểm b, khoản 3, điều 1.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2008, được áp dụng từ năm ngân sách năm 2009 - 2010.

Điều 3. Hội nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XV - kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH khóa XII;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTr Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XII;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- HĐND,UBND các huyện, thị;
- Công báo;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Xuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu21/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2008
Ngày hiệu lực20/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND bổ sung mặt hàng được trợ giá vào 17/2007/NQ-HĐND 2008 2010 Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND bổ sung mặt hàng được trợ giá vào 17/2007/NQ-HĐND 2008 2010 Hà Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu21/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Viết Xuân
        Ngày ban hành10/12/2008
        Ngày hiệu lực20/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND bổ sung mặt hàng được trợ giá vào 17/2007/NQ-HĐND 2008 2010 Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND bổ sung mặt hàng được trợ giá vào 17/2007/NQ-HĐND 2008 2010 Hà Giang