Nghị quyết 221/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 221/2008/NQ-HĐND quy định lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 12 ban hành

Nghị quyết 221/2008/NQ-HĐND lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được thay thế bởi Nghị quyết 132/2014/NQ-HĐND rà soát Nghị quyết quy phạm Nghệ An từ 31/12/2013 trở về trước còn hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 26/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 221/2008/NQ-HĐND lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 221/2008/NQ-HĐND

Vinh, ngày 18 tháng 6 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT 

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá X thông qua ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí, Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Xét Tờ trình số 3510/TTr-UBNDTM ngày 06/6/2008 của UBND tỉnh Nghệ An;
Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và có ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đối tượng, mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An với những nội dung sau:

1. Đối tượng thu:

Các hộ kinh doanh cá thể; Doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện); Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở văn hoá thông tin, khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh.

2. Mức thu lệ phí

a) Hộ kinh doanh cá thể: 30.000 đồng /1 lần cấp;

b) Hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hoá thông tin do Uỷ ban nhân dân quận, huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh: 100.000 đồng /1 lần cấp;

c) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hoá thông tin do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước: 200.000 đồng /1 lần cấp;

d) Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của doanh nghiệp: 20.000 đồng /lần (chứng nhận hoặc thay đổi);

e) Cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung đăng ký kinh doanh: 2.000đồng /1 bản;

g) Mức thu lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh: 10.000 đồng /lần cung cấp . Không thu lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh cho các cơ quan quản lý nhà nước.

h) Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp cổ phần hoá khi chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.

Điều 2. Đơn vị thu lệ phí, tỷ lệ trích nộp ngân sách và phần được để lại.

1. Tổ chức thu: Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm tổ chức thu lệ phí giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

2. Tỷ lệ nộp ngân sách và phần được để lại

1. Cơ quan cấp và thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh cấp tỉnh được trích để lại 80% trên tổng số tiền lệ phí thực thu được để chi phí cho công việc thu lệ phí theo quy định; số lệ phí 20 % còn lại, cơ quan thu lệ phí phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

2. Cơ quan cấp và thu lệ phí giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh cấp huyện được trích để lại 100% trên tổng số tiền lệ phí thực thu để chi phí cho công việc thu lệ phí theo quy định.

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An căn cứ Nghị quyết này, các quy định của Chính phủ và văn bản pháp lý liên quan về lệ phí, ban hành quy định thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

3. Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 221/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu221/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2008
Ngày hiệu lực28/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 221/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 221/2008/NQ-HĐND lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 221/2008/NQ-HĐND lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu221/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Thế Trung
        Ngày ban hành18/06/2008
        Ngày hiệu lực28/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 221/2008/NQ-HĐND lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 221/2008/NQ-HĐND lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh