Nghị quyết 24/NQ-HĐND

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 1997 về các đề án của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày tại kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre

Nghị quyết 24/NQ-HĐND 1997 các đề án Uỷ ban nhân dân trình bày tại kỳ họp Hội đồng nhân dân Bến Tre đã được thay thế bởi Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2013 bãi bỏ Nghị quyết Hội đồng nhân dân Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 05/12/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 24/NQ-HĐND 1997 các đề án Uỷ ban nhân dân trình bày tại kỳ họp Hội đồng nhân dân Bến Tre


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 25 tháng 10 năm 1997

 

NGHỊ QUYẾT

“VỀ CÁC ĐỀ ÁN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÌNH BÀY TẠI KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND TỈNH BẾN TRE”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ vào Điều 120 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 18 tháng 4 năm 1992;

Căn cứ vào Điều 31 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày các đề án của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày tại kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh Bến Tre;

Sau khi nghe báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

I. Nhất trí thông qua nội dung các đề án:

- Đề án Bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre giai đoạn 1998-2000-2010.

- Đề án Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Bến Tre 1996-2000-2010.

- Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch - dịch vụ tỉnh Bến Tre giai đoạn 1996-2000-2010.

- Đề án Quy hoạch cụm dân cư đô thị, nông thôn tỉnh Bến Tre 1996-2000-2010.

II. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ sung, chỉnh sửa trên cơ sở ý kiến đóng góp của Ban Kinh tế - Ngân sách và của đại biểu Hội đồng nhân dân mà Đoàn thư ký tổng hợp báo cáo tại kỳ họp. Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm sớm tổ chức triển khai thực hiện các đề án đạt hiệu quả cao nhất.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ giúp Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ở các ngành, các cấp đúng chức năng và đúng pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá V, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 10 năm 1997./.

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thới

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu24/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/1997
Ngày hiệu lực25/10/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/12/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 24/NQ-HĐND 1997 các đề án Uỷ ban nhân dân trình bày tại kỳ họp Hội đồng nhân dân Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 24/NQ-HĐND 1997 các đề án Uỷ ban nhân dân trình bày tại kỳ họp Hội đồng nhân dân Bến Tre
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu24/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Văn Thới
        Ngày ban hành25/10/1997
        Ngày hiệu lực25/10/1997
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/12/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 24/NQ-HĐND 1997 các đề án Uỷ ban nhân dân trình bày tại kỳ họp Hội đồng nhân dân Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 24/NQ-HĐND 1997 các đề án Uỷ ban nhân dân trình bày tại kỳ họp Hội đồng nhân dân Bến Tre