Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND17

Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND17 Quy định mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm tỉnh Bắc Ninh

Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND17 lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm Bắc Ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết 38/2016/NQ-HĐND18 mức thu quản lý phí đăng ký giao dịch bảo đảm Bắc Ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND17 lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm Bắc Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2011/NQ-HĐND17

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 9 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

V/V QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM, PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên;

Sau khi xem xét Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 23/9/2011 của UBND tỉnh đề nghị về việc “Quy định mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, mức thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:

1 - Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm:

Đơn vị: Đồng/hồ sơ

1

Đăng ký giao dịch bảo đảm

80.000

2

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm

70.000

3

Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

60.000

4

Xoá đăng ký giao dịch bảo đảm

20.000

2 - Mức thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm (bao gồm cả trường hợp cung cấp văn bản chứng nhận hoặc bản sao văn bản chứng nhận về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án): 30.000 đồng/trường hợp.

3 - Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản lệ phí, phí quy định tại khoản 1, khoản 2 của Điều này thực hiện theo quy định pháp luật về phí, lệ phí và Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp.

4. Tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu phí, lệ phí.

Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Đơn vị tổ chức thu phí, lệ phí được trích lại theo tỷ lệ như sau:

a. Được trích lại 80% (tám mươi phần trăm) của tổng số phí, lệ phí thu được để chi phí cho thực hiện công việc dịch vụ, thu phí, lệ phí theo chế độ qui định.

b. Đơn vị thu phí, lệ phí có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán 20% (hai mươi phần trăm) của tổng số phí, lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Điều 2. UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường kỳ cuối năm của HĐND tỉnh.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 10/10/2011 và thay thế Nghị quyết số 136/2009/NQ-HĐND ngày 23/4/2009 của HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khoá XVII, kỳ họp thứ 3 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Sỹ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2011/NQ-HĐND17

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu25/2011/NQ-HĐND17
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2011
Ngày hiệu lực10/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2011/NQ-HĐND17

Lược đồ Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND17 lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND17 lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm Bắc Ninh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu25/2011/NQ-HĐND17
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
       Người kýNguyễn Sỹ
       Ngày ban hành29/09/2011
       Ngày hiệu lực10/10/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND17 lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm Bắc Ninh

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND17 lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm Bắc Ninh