Nghị quyết 254/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 254/2008/NQ-HĐND về chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 14 ban hành

Nghị quyết 254/2008/NQ-HĐND chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc đã được thay thế bởi Nghị quyết số 118/2013/NQ-HĐND 2013 mức phụ cấp cho cán bộ công chức Nghệ An và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 254/2008/NQ-HĐND chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 254/2008/NQ-HĐND

Vinh, ngày 20 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số: 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Công văn số: 2165/BNV-CCHC ngày 22/7/2008 của Bộ Nội vụ về phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp;
Xét Tờ trình số: 7955/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Nghệ An về chế độ phụ cấp cho cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa;
Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (sau đây gọi tắt là công chức một cửa) của các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh như sau:

1. Mức phụ cấp: 200.000 đồng/định suất/tháng.

2. Kinh phí thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được sử dụng trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của đơn vị, dự toán được cấp có thẩm quyền giao theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và từ các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật nhưng không làm tăng chi ngân sách.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An xem xét quyết định số định suất hưởng phụ cấp cho các ngành, địa phương trên cơ sở khối lượng công việc theo định kỳ 2 năm/lần.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2008.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 254/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu254/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2008
Ngày hiệu lực30/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 254/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 254/2008/NQ-HĐND chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 254/2008/NQ-HĐND chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu254/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Thế Trung
        Ngày ban hành20/12/2008
        Ngày hiệu lực30/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 254/2008/NQ-HĐND chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 254/2008/NQ-HĐND chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc