Nghị quyết 255/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 255/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 227/2008/NQ-HĐND về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008-2015 có tính đến 2020 do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 14 ban hành

Nghị quyết 255/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 227/2008/NQ-HĐND đã được thay thế bởi Nghị quyết 86/2013/NQ-HĐND bãi bỏ đào tạo bồi dưỡng cán bộ Nghệ An nước ngoài 2008 2015 và được áp dụng kể từ ngày 27/07/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 255/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 227/2008/NQ-HĐND


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 255/2008/NQ-HĐND

Vinh, ngày 20 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ: 227/2008/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH NGHỆ AN Ở NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2008-2015 CÓ TÍNH ĐẾN 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư số: 130/2005/TT-BNV ngày 07-12-2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số: 54/2005/NĐ-CP về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ công chức;
Căn cứ Nghị quyết số: 227/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008-2015 có tính đến 2020;
Xét Tờ trình số: 8383/TTr-UBND ngày 16-12-2008 của UBND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh thời gian cam kết phục vụ sau đào tạo Nghị quyết số: 227/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008-2015 có tính đến 2020;
Trên cơ sở ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nội dung "Cam kết phục vụ sau đào tạo" tại Nghị quyết số: 227/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2008 về một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008-2015 có tính đến năm 2020 như sau: Sửa cụm từ "ít nhất 5 năm" tại điểm b, khoản 4, Điều 1, Nghị quyết số: 227/2008/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh thành cụm từ "gấp 3 lần so với thời gian của khóa đào tạo, nhưng ít nhất là 5 năm" cho phù hợp với Thông tư số: 130/2005/TT-BNV ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số: 54/2005/NĐ-CP về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 255/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu255/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2008
Ngày hiệu lực30/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 255/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 255/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 227/2008/NQ-HĐND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 255/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 227/2008/NQ-HĐND
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu255/2008/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýNguyễn Thế Trung
       Ngày ban hành20/12/2008
       Ngày hiệu lực30/12/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2013
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 255/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 227/2008/NQ-HĐND

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 255/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 227/2008/NQ-HĐND