Nghị quyết 26/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 26/2006/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn từ ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2007 - 2010

Nghị quyết 26/2006/NQ-HĐND phát triển giao thông nông thôn từ ngân sách Vĩnh Phúc đã được thay thế bởi Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn 2007 2010 Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2007.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 26/2006/NQ-HĐND phát triển giao thông nông thôn từ ngân sách Vĩnh Phúc


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2006/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 18 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH CƠ CHẾ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN TỪ NGÂN SÁCH TỈNH GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 20-11-2006 của UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trích ngân sách tỉnh hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn theo cơ chế cụ thể như sau:

1.1- Đối tượng hỗ trợ: Các tuyến đường trục chính do cấp xã, phường, thị trấn quản lý.

1.2- Cơ chế hỗ trợ:

+ 20% đối với các xã đồng bằng;

+ 30% đối với các xã trung du;

+ 40% đối với các xã miền núi.

Tỷ lệ phần trăm (%) hỗ trợ được tính trên giá trị khối lượng thực hiện thực tế đã được nghiệm thu và chỉ hỗ trợ khi công trình có dự toán được phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh có kế hoạch giám sát việc thực hiện nghị quyết.

3. Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện từ ngày 01-01-2007.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Vĩnh phúc khoá XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 14-12-2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trịnh Đình Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu26/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2006
Ngày hiệu lực01/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2007
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 26/2006/NQ-HĐND phát triển giao thông nông thôn từ ngân sách Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 26/2006/NQ-HĐND phát triển giao thông nông thôn từ ngân sách Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu26/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành18/12/2006
        Ngày hiệu lực01/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2007
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 26/2006/NQ-HĐND phát triển giao thông nông thôn từ ngân sách Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 26/2006/NQ-HĐND phát triển giao thông nông thôn từ ngân sách Vĩnh Phúc