Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2007 - 2010 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn 2007 2010 Vĩnh Phúc đã được thay thế bởi Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND phát triển giao thông nông thôn Vĩnh Phúc 2009 - 2015 và được áp dụng kể từ ngày 02/08/2009.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn 2007 2010 Vĩnh Phúc


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2007/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 04 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CƠ CHẾ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16-12-2002;

Căn cứ Quyết định số 132/2001/QĐ-TTg ngày 07-9-2001 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tài chính thực hiện chương trình phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 09-6-2007 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hàng năm trích ngân sách tỉnh hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn theo cơ chế cụ thể như sau:

1. Mục tiêu: Đến năm 2010 đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh được kiên cố hoá đạt trên 80%.

2. Đối tượng hỗ trợ: Các tuyến đường trục chính do cấp xã, phường, thị trấn quản lý.

3. Cơ chế hỗ trợ:

+ Đối với các xã đồng bằng: 40%.

+ Đối với các xã trung du: 50%.

+ Đối với các xã miền núi: 60%.

Tỷ lệ phần trăm (%) hỗ trợ được tính trên giá trị khối lượng thực hiện thực tế đã được nghiệm thu và chỉ hỗ trợ khi công trình có dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết.

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua và thay thế Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND ngày 18-12-2006 của HĐND tỉnh “Về ban hành cơ chế hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn từ ngân sách tỉnh giai đoạn 2007 - 2010".

- Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh có kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29-6-2007.

 

 

CHỦ TỊCH
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2007
Ngày hiệu lực09/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/08/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn 2007 2010 Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn 2007 2010 Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu11/2007/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýTrịnh Đình Dũng
       Ngày ban hành04/07/2007
       Ngày hiệu lực09/07/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/08/2009
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn 2007 2010 Vĩnh Phúc

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn 2007 2010 Vĩnh Phúc