Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2009 - 2015 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND phát triển giao thông nông thôn Vĩnh Phúc 2009 - 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 1189/QĐ-UBND 2018 công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ một phần Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 30/05/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND phát triển giao thông nông thôn Vĩnh Phúc 2009 - 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2009/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 28 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CƠ CHẾ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2009 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số: 132/2001/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tài chính thực hiện chương trình phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số: 72/TTr-UBND ngày 09-7-2009 của UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hàng năm trích ngân sách tỉnh hỗ trợ kiên cố hoá giao thông nông thôn, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu: Đến năm 2015 đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiên cố hoá 100%.

2. Đối tượng hỗ trợ: Các tuyến đường trục chính do xã, phường, thị trấn quản lý và các tuyến đường chính trong thôn của 17 xã khó khăn và đặc biệt khó khăn khu vực II, III vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 301/2006/UBDT ngày 27-11-2006 của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc.

3. Mức hỗ trợ

- Đối với các xã đồng bằng: 40%;

- Đối với các xã trung du: 50%;

- Đối với các xã miền núi: 60%;

- Đối với 17 xã khó khăn và đặc biệt khó khăn: 100%.

Tỷ lệ % hỗ trợ được tính trên khối lượng thực hiện thực tế đã được nghiệm thu và chỉ hỗ trợ khi công trình có dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua và thay thế Nghị quyết số: 11/2007/NQ-HĐND ngày 04-7-2007 của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2007 - 2010.

Thường trực HĐND, các ban và đại biểu HĐND tỉnh có kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 23-7-2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trịnh Đình Dũng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2009
Ngày hiệu lực02/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND phát triển giao thông nông thôn Vĩnh Phúc 2009 - 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND phát triển giao thông nông thôn Vĩnh Phúc 2009 - 2015
      Loại văn bảnNghị quyết
      Số hiệu08/2009/NQ-HĐND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
      Người kýTrịnh Đình Dũng
      Ngày ban hành28/07/2009
      Ngày hiệu lực02/08/2009
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2018
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản gốc Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND phát triển giao thông nông thôn Vĩnh Phúc 2009 - 2015

      Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND phát triển giao thông nông thôn Vĩnh Phúc 2009 - 2015