Nghị quyết 198/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 198/2015/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Hội đồng tỉnh Vĩnh Phúc

Nghị quyết 198/2015/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nghị quyết của hội đồng Vĩnh Phúc đã được thay thế bởi Quyết định 1189/QĐ-UBND 2018 công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ một phần Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 30/05/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 198/2015/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nghị quyết của hội đồng Vĩnh Phúc


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 198/2015/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 22 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 102/2015/TT-BTC ngày 30/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Trên cơ sở Tờ trình số 184/TTr-UBND 27/11/2015 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành nghị quyết Về việc tiếp tục thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh đến hết ngày 31/12/2016; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tiếp tục thực hiện 07 nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XV đến hết nhiệm k2011 - 2016, bao gồm các nghị quyết:

- Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về cơ chế hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2009 - 2015.

- Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND ngày 28/12/2009 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc trích ngân sách hỗ trợ cho Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc màu da cam tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2010 - 2015.

- Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND ngày 03/8/2011 của HĐND tnh Vĩnh Phúc về cơ chế hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ trên địa bàn tnh giai đoạn 2011 - 2015.

- Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về cơ chế hỗ trợ bảo vệ môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tnh.

- Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc hỗ trợ kinh phí mua trang thiết bị cho nhà văn hóa xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố đến năm 2015.

- Nghị quyết số 41/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức làm về công nghệ thông tin, viễn thông trong các cơ quan Đảng, Đoàn thể và Nhà nước tnh Vĩnh Phúc.

- Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về một số giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015.

Điều 2. Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND ngày 03/8/2011 của HĐND tỉnh về quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và định mức thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục, dạy nghề thuộc tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015. Giao UBND tỉnh có văn bản quy định tạm thời để có cơ sở thực hiện năm học 2015 - 2016. Đồng thời chuẩn bị trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết mới vào kỳ họp giữa năm 2016.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết và bố trí nguồn vốn đầu tư ngay từ đầu năm 2016 để thực hiện các nhiệm vụ, chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát thực hiện nghị quyết.

3. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 12/12/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2016./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP;
- VPQH, VPCP;
- Bộ TC, KHĐT, NN&PTNT, CT, NV, GTVT, VHTT&DL, TN&MT;
- Cục KTVB - Bộ tư pháp;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH t
nh;
- Đại biểu HĐND t
nh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TTHU, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành, thị;
- TTHĐND TP Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên;
- Báo VP, Đài PTTH, TT Công báo, Cổng TTGTĐT t
nh;
- CPVP, CV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Thúy Lan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 198/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu198/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2015
Ngày hiệu lực01/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 198/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 198/2015/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nghị quyết của hội đồng Vĩnh Phúc


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 198/2015/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nghị quyết của hội đồng Vĩnh Phúc
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu198/2015/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
     Người kýHoàng Thị Thúy Lan
     Ngày ban hành22/12/2015
     Ngày hiệu lực01/01/2016
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2018
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Nghị quyết 198/2015/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nghị quyết của hội đồng Vĩnh Phúc

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 198/2015/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nghị quyết của hội đồng Vĩnh Phúc