Nghị quyết 40/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 40/2011/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí mua trang thiết bị cho nhà văn hóa xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố đến năm 2015 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nghị quyết 40/2011/NQ-HĐND hỗ trợ mua trang thiết bị cho nhà văn hóa Vĩnh Phúc đã được thay thế bởi Quyết định 1189/QĐ-UBND 2018 công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ một phần Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 30/05/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 40/2011/NQ-HĐND hỗ trợ mua trang thiết bị cho nhà văn hóa Vĩnh Phúc


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2011/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 19 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA TRANG THIẾT BỊ CHO NHÀ VĂN HÓA XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, THÔN, TỔ DÂN PHỐ ĐẾN NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/3003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách;

Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 164/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2011 về việc hỗ trợ kinh phí mua trang thiết bị cho Nhà văn hoá xã, thôn. Báo cáo thẩm tra của Ban văn hoá- xã hội HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí mua trang thiết bị cho Nhà văn hoá xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố xây mới từ 2012-2015, theo mức:

- Nhà văn hoá xã, phường, thị trấn: 30 triệu đồng/1nhà.

- Nhà văn hoá thôn, tổ dân phố, ở các xã, phường, thị trấn không thuộc miền núi: 40 triệu đồng/1nhà.

- Nhà văn hoá thôn ở các xã, thị trấn miền núi: 50 triệu đồng/1nhà.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện với HĐND tỉnh theo quy định.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XV kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2011./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu40/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2011
Ngày hiệu lực24/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 40/2011/NQ-HĐND hỗ trợ mua trang thiết bị cho nhà văn hóa Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 40/2011/NQ-HĐND hỗ trợ mua trang thiết bị cho nhà văn hóa Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu40/2011/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýPhạm Văn Vọng
       Ngày ban hành19/12/2011
       Ngày hiệu lực24/12/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2018
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 40/2011/NQ-HĐND hỗ trợ mua trang thiết bị cho nhà văn hóa Vĩnh Phúc

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 40/2011/NQ-HĐND hỗ trợ mua trang thiết bị cho nhà văn hóa Vĩnh Phúc