Nghị quyết 26/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 26/2013/NQ-HĐND về tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước năm 2014 để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình đường tránh ngập thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Nghị quyết 26/2013/NQ-HĐND tạm ứng vốn nhà nước thực hiện xây dựng đường tránh ngập Yên Bái đã được thay thế bởi Quyết định 297/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Yên Bái và được áp dụng kể từ ngày 25/02/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 26/2013/NQ-HĐND tạm ứng vốn nhà nước thực hiện xây dựng đường tránh ngập Yên Bái


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2013/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 18 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TẠM ỨNG VỐN KHO BẠC NHÀ NƯỚC NĂM 2014 ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÁNH NGẬP THÀNH PHỐ YÊN BÁI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03/10/2012 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2011-2015 tỉnh Yên Bái - sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác;

Sau khi xem xét Tờ trình số 254/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc đề nghị phê duyệt tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước năm 2014 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình đường tránh ngập thành phố Yên Bái thuộc danh mục công trình trọng điểm của tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2011-2015; nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và tiếp thu ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước năm 2014 để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình đường tránh ngập thành phố Yên Bái thuộc danh mục công trình trọng điểm của tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2011-2015, như sau:

1. Danh mục Dự án tạm ứng vốn Kho bạc nhà nước: Dự án đầu tư xây dựng công trình đường tránh ngập thành phố Yên Bái.

2. Tổng mức đầu tư của Dự án: 995.784 triệu đồng;

3. Mức vốn tạm ứng: 200 tỷ đồng (hai trăm tỷ đồng chẵn).

4. Thời hạn rút vốn: Năm 2014.

5. Thời hạn hạn tạm ứng: 12 tháng kể từ ngày Kho bạc Nhà nước ký duyệt tạm ứng tại giấy tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước.

6. Nguồn vốn hoàn trả tạm ứng: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung trong cân đối của ngân sách cấp tỉnh; vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác năm 2015.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu của Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVII, kỳ họp thứ 9 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thống

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu26/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2013
Ngày hiệu lực28/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 26/2013/NQ-HĐND tạm ứng vốn nhà nước thực hiện xây dựng đường tránh ngập Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 26/2013/NQ-HĐND tạm ứng vốn nhà nước thực hiện xây dựng đường tránh ngập Yên Bái
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu26/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýDương Văn Thống
        Ngày ban hành18/12/2013
        Ngày hiệu lực28/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 26/2013/NQ-HĐND tạm ứng vốn nhà nước thực hiện xây dựng đường tránh ngập Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 26/2013/NQ-HĐND tạm ứng vốn nhà nước thực hiện xây dựng đường tránh ngập Yên Bái