Nghị quyết 27/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 27/2013/NQ-HĐND mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và tỷ lệ phần trăm trích để lại cho cơ quan thu phí, lệ phí về giao dịch bảo đảm thuộc ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nghị quyết 27/2013/NQ-HĐND lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm tài nguyên môi trường Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 27/2013/NQ-HĐND lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm tài nguyên môi trường Hồ Chí Minh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2013/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM, PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM TRÍCH ĐỂ LẠI CHO CƠ QUAN THU PHÍ, LỆ PHÍ VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM THUỘC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12
(Từ ngày 09 đến ngày 12 tháng 12 năm 2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí, Lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;

Căn cứ Thông tư số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên;

Xét Tờ trình số 6439/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và tỷ lệ phần trăm trích để lại cho cơ quan thu phí, lệ phí về giao dịch bảo đảm thuộc ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố; báo cáo thẩm tra số 785/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 6439/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và tỷ lệ phần trăm trích để lại cho cơ quan thu phí, lệ phí về giao dịch bảo đảm thuộc ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm:

Số TT

CÁC TRƯỜNG HỢP NỘP LỆ PHÍ

MỨC THU
(đồng/hồ sơ)

1

Đăng ký giao dịch bảo đảm

80.000

2

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm

70.000

3

Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

60.000

4

Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm

20.000

2. Mức thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm (bao gồm cả trường hợp cung cấp văn bản chứng nhận hoặc bản sao văn bản chứng nhận về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án) là 30.000 đồng/trường hợp.

3. Tỷ lệ phần trăm trích để lại như sau:

+ Đối với lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm: Cơ quan thu lệ phí được trích lại 85% trên tổng số tiền thu được để trang trải chi phí cho việc thực hiện công việc, dịch vụ thu lệ phí theo chế độ quy định và nộp 15% vào ngân sách nhà nước.

+ Đối với phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm: Cơ quan thu lệ phí được trích lại 65% trên tổng số tiền thu được để trang trải cho việc thực hiện công việc, dịch vụ thu phí và nộp 35% vào ngân sách nhà nước.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết này thống nhất trên địa bàn thành phố.

Điều 3. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, khoản 3, điều 1 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, kỳ họp thứ 13 và Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, kỳ họp thứ 19 hết hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, Kỳ họp thứ 12, thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu27/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2013
Ngày hiệu lực20/12/2013
Ngày công báo15/01/2014
Số công báoSố 3
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/02/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 27/2013/NQ-HĐND lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm tài nguyên môi trường Hồ Chí Minh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Nghị quyết 27/2013/NQ-HĐND lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm tài nguyên môi trường Hồ Chí Minh
      Loại văn bảnNghị quyết
      Số hiệu27/2013/NQ-HĐND
      Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
      Người kýNguyễn Thị Quyết Tâm
      Ngày ban hành10/12/2013
      Ngày hiệu lực20/12/2013
      Ngày công báo15/01/2014
      Số công báoSố 3
      Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/02/2018
      Cập nhật6 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 27/2013/NQ-HĐND lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm tài nguyên môi trường Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 27/2013/NQ-HĐND lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm tài nguyên môi trường Hồ Chí Minh