Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc thu lệ phí địa chính, lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo và không thu phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND thu lệ phí địa chính, lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo và không thu phí dự thi, dự tuyển TPHCM đã được thay thế bởi Nghị quyết 123/2016/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản không phù hợp với luật phí và lệ phí thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND thu lệ phí địa chính, lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo và không thu phí dự thi, dự tuyển TPHCM


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 03/2008/NQ-HĐND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THU LỆ PHÍ ĐỊA CHÍNH, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH ĐẢM BẢO VÀ KHÔNG THU PHÍ DỰ THI, DỰ TUYỂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 2663/TTr-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu lệ phí địa chính, lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Tờ trình số 3747/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc không thu phí dự thi, dự tuyển; Báo cáo thẩm tra số 151/BCTT-KTNS ngày 24 tháng 6 năm 2008 và số 152/BCTT-KTNS ngày 24 tháng 6 năm 2008 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 2663/TTr-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu lệ phí địa chính, lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Tờ trình số 3747/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc không thu phí dự thi, dự tuyển (đính kèm Biểu mức thu lệ phí).

1. Miễn thu lệ phí địa chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân ở các huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ.

2. Việc quản lý và sử dụng lệ phí địa chính ở các quận còn lại (trừ Mục 1) thực hiện như sau: cơ quan thu lệ phí được giữ lại 10% số tiền lệ phí địa chính thu được, nộp ngân sách nhà nước 90%. Khoản 10% tổng số tiền thu lệ phí để lại, cơ quan thu lệ phí được phép chi theo quy định tại Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn các quy định pháp luật về phí và lệ phí.

3. Việc quản lý và sử dụng lệ phí giao dịch đảm bảo thực hiện như sau: cơ quan thu lệ phí được giữ lại 50% số tiền lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm thu được, nộp ngân sách nhà nước 50%. Khoản 50% tổng số tiền thu lệ phí để lại, cơ quan thu lệ phí sử dụng cho công tác phục vụ thu phí và quyết toán theo chế độ quy định hiện hành tại Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Từ 01 tháng 8 năm 2008.

4. Không thu khoản phí dự thi, dự tuyển vào các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông theo Công văn số 5706/BTC-CST ngày 16 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính.

Thời gian thực hiện: Sau khi được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo

 

BIỂU MỨC

THU LỆ PHÍ ĐỊA CHÍNH

(Kèm theo Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: đồng

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

Cá nhân, hộ gia đình

Tổ chức

Tại các quận

Tại các huyện

1

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

đồng /giấy

25.000

0

100.000

2

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

đồng /lần

15.000

7.500

20.000

3

Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết trong hồ sơ địa chính:

 

 

 

 

 

- Trích lục văn bản

đồng /lần

10.000

5.000

20.000

 

- Trích lục bản đồ

đồng /lần

10.000

5.000

20.000

4

Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

đồng /lần

20.000

10.000

20.000

5

Xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất

đồng /lần

20.000

10.000

20.000

 

BIỂU MỨC

THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

(Kèm theo Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Số TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

1

Đăng ký giao dịch bảo đảm

đồng/trường hợp

60.000

2

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm

đồng/trường hợp

50.000

3

Đăng ký gia hạn giao dịch bảo đảm

đồng/trường hợp

40.000

4

Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

đồng/trường hợp

40.000

5

Yêu cầu sửa chữa sai sót trong đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm

đồng/trường hợp

10.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2008
Ngày hiệu lực13/07/2008
Ngày công báo01/08/2008
Số công báoTừ số 54 đến số 55
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND thu lệ phí địa chính, lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo và không thu phí dự thi, dự tuyển TPHCM


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND thu lệ phí địa chính, lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo và không thu phí dự thi, dự tuyển TPHCM
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu03/2008/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýPhạm Phương Thảo
       Ngày ban hành03/07/2008
       Ngày hiệu lực13/07/2008
       Ngày công báo01/08/2008
       Số công báoTừ số 54 đến số 55
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản gốc Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND thu lệ phí địa chính, lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo và không thu phí dự thi, dự tuyển TPHCM

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND thu lệ phí địa chính, lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo và không thu phí dự thi, dự tuyển TPHCM