Nghị quyết 27/NQ-HĐND

Nghị quyết 27/NQ-HĐND năm 1998 về đề án qui hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre thời kỳ 1996-2010

Nghị quyết 27/NQ-HĐND 1998 quy hoạch phát triển công nghiệp Bến Tre 1996 2010 đã được thay thế bởi Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2013 bãi bỏ Nghị quyết Hội đồng nhân dân Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 05/12/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 27/NQ-HĐND 1998 quy hoạch phát triển công nghiệp Bến Tre 1996 2010


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 21 tháng 01 năm 1998

 

NGHỊ QUYẾT

“VỀ ĐỀ ÁN QUI HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE THỜI KỲ 1996-2010”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ vào Điều 120 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 18 tháng 4 năm 1992;

Căn cứ vào Điều 31 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Sau khi nghe Giám đốc Sở Công nghiệp được sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày đề án qui hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre thời kỳ 1996-2010;

Sau khi nghe thuyết trình của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua đề án qui hoạch phát triển công nghiệp (bao gồm cả tiểu thủ công nghiệp) trên địa bàn tỉnh Bến Tre thời kỳ 1996-2010.

2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ vào ý kiến thẩm định của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến đóng góp của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để chỉnh sửa, phê duyệt chính thức và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

3. Trong quá trình chỉ đạo triển khai đề án lưu ý một số vấn đề sau:

Trên cơ sở qui hoạch đã được thông qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh cần tổ chức đánh giá cụ thể trình độ công nghệ thiết bị và xây dựng kế hoạch đổi mới công nghệ của từng ngành, từng xí nghiệp và các đơn vị cơ sở sản truất mà phân kỳ chọn lựa các dự án ưu tiên để xây dựng dự án khả thi thu hút các nguồn đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện, trước mắt từ năm 1998-2000 nâng cấp các nhà máy chế biến thủy sản, cơm dừa nạo sấy và các sản phẩm khác từ dừa, đầu tư xây dựng mới nhà máy than hoạt tính, phát triển các sản phẩm sau đường, luyện tinh đường, cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn, giao thông vận tải ....

Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường nâng cao năng lực và hiệu quả tiếp thị của các đơn vị sản xuất để nhanh chóng mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chủ yếu của tỉnh kể cả thị trường trong tỉnh, trong nước và nước ngoài trong đó tập trung cho thị trường xuất khẩu.

Có chính sách khuyến khích phù hợp để huy động mạnh nguồn vốn đầu tư cho đổi mới công nghệ, phát triển công nghiệp bao gồm thu hút vốn đầu tư nước ngoài, trong nước, vốn vay ưa đãi hỗ trợ đổi mới công nghệ, vốn ngân sách cho nghiên cứu ứng dụng công nghệ.

Tăng cường công tác qui hoạch đào tạo nâng cao trình độ và sử dụng hợp lý cán bộ quản lý sản xuất kinh doanh, cán bộ khoa học kỹ thuật, công nhân lành nghề và tay nghề bậc cao của các doanh nghiệp nhà nước đủ sức tiếp nhận, quản lý và sử dụng có hiệu quả công nghệ mới, đẩy mạnh việc dạy nghề để nâng trình độ kỹ thuật cho người lao động. Song song đó, tăng cường hợp tác với các trường, viện, tranh thủ sự hỗ trợ của các Bộ, Ngành Trung ương và các tổ chức quốc tế trong việc thực hiên các dự án công nghiệp và chuyển giao công nghệ mới vào tỉnh.

- Sắp xếp và tăng cường đầu tư toàn diện cho các doanh nghiệp nhà nước thực sự đảm nhận vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp tỉnh nhà, đồng thời tạo môi trường thuận lợi và có chính sách khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tích cực đổi mới công nghệ, tạo mặt hàng mới có sức cạnh tranh thị trường, phục vụ xuất khẩu, phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp và giải quyết ngày càng tốt hơn việc làm cho người lao động góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn.

Tăng cường quản lý nhà nước về đổi mới, chuyển giao công nghệ bảo đảm công nghệ mới nhập vào tỉnh phải tiên tiến, phù hợp, có hiệu quả và không gây ô nhiễm môi trường.

4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ giúp Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện thắng lợi đề án công nghiệp đưa nền kinh tế của tỉnh phát triển nhanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân khoá V, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 21 tháng 01 năm 1998./.

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
 Nguyễn Văn Thới

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu27/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/1998
Ngày hiệu lực21/01/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/12/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 27/NQ-HĐND 1998 quy hoạch phát triển công nghiệp Bến Tre 1996 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 27/NQ-HĐND 1998 quy hoạch phát triển công nghiệp Bến Tre 1996 2010
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu27/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Văn Thới
        Ngày ban hành21/01/1998
        Ngày hiệu lực21/01/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/12/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 27/NQ-HĐND 1998 quy hoạch phát triển công nghiệp Bến Tre 1996 2010

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 27/NQ-HĐND 1998 quy hoạch phát triển công nghiệp Bến Tre 1996 2010