Nghị quyết 272/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 272/2009/NQ-HĐND quy định mức thu đối với hình thức học thêm có tổ chức trong các trường công lập, bán công trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nghị quyết 272/2009/NQ-HĐND mức thu học thêm có tổ chức trong trường Nghệ An đã được thay thế bởi Nghị quyết 132/2014/NQ-HĐND rà soát Nghị quyết quy phạm Nghệ An từ 31/12/2013 trở về trước còn hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 26/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 272/2009/NQ-HĐND mức thu học thêm có tổ chức trong trường Nghệ An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 272/2009/NQ-HĐND

Vinh, ngày 23 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU ĐỐI VỚI HÌNH THỨC HỌC THÊM CÓ TỔ CHỨC TRONG CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP, BÁN CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHÊ AN
KHOÁ XV KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 ngày 6 tháng 2005;

Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo quy định về dạy thêm học thêm;

Căn cứ Thông tư số 35/2006/TTLT/BGD&ĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

Căn cứ Thông tư số 71/2007/TTLT/BGD&ĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Căn cứ Thông tư số 50/2008/TTLT/BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 9 tháng 9 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 3837/TTr.UBND.VX, ngày 19 tháng 6 năm 2009 Về việc điều chỉnh mức thu đối với hình thức học thêm có tổ chức trong các trường công lập, bán công trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Học thêm có tổ chức quy định trong Nghị quyết này là học thêm của học sinh do nhà trường tổ chức.

2. Quy định mức thu đối với hình thức học thêm có tổ chức trong các trường công lập, bán công trên địa bàn tỉnh Nghệ An, như sau:

Đối tượng áp dụng:

- Trẻ em trong độ tuổi học tại các trường mầm non;

- Học sinh học tại các trường tiểu học;

- Học sinh học tại các trường THCS;

- Học sinh THCS, THPT, bổ túc THPT tham gia học nghề phổ thông.

3. Mức thu thỏa thuận: (mức thu tối đa)

Học thêm có tổ chức là học thêm do nhà trường tổ chức.

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ TÍNH

MỨC THU

1. Mầm non

 

 

1.1. Chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ vào những ngày nghỉ

1000đ/HS/ngày

 

a) Không tổ chức bán trú

 

 

- Thành phố Vinh, thị xã, thị trấn đồng bằng

 

11

- Các vùng còn lại

 

9

b) Tổ chức bán trú

 

 

- Thành phố Vinh, thị xã, thị trấn đồng bằng

 

18

- Các vùng còn lại

 

15

1.2. Chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ vào những ngày hè

1000đ/HS/ngày

 

a) Không tổ chức bán trú

 

 

- Thành phố Vinh, thị xã, thị trấn đồng bằng

 

9

- Các vùng còn lại

 

7

b) Tổ chức bán trú

 

 

- Thành phố Vinh, thị xã, thị trấn đồng bằng

 

15

- Các vùng còn lại

 

12

2. Tiểu học

1000đ/HS/tháng

 

2.1. Học 2 buổi /ngày không có bán trú

 

 

- Thành phố Vinh, thị xã, thị trấn đồng bằng (tương đương 3.000đ/HS/buổi)

 

66

- Các vùng còn lại (tương đương 2.800đ/HS/buổi)

 

62

2.2. Học 2 buổi /ngày có bán trú

 

 

- Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị trấn đồng bằng

 

100

- Các xã đồng bằng và thị xã Thái Hòa

 

99

- Các vùng còn lại

 

85

3. Học thêm có tổ chức

1000đ/HS/buổi

 

3.1. Trung học cơ sở

 

 

- Thành phố Vinh, thị xã, thị trấn đồng bằng

 

6

- Các vùng còn lại

 

5

3.2. Trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông

 

 

- Thành phố Vinh, thị xã, thị trấn đồng bằng

 

7

- Các vùng còn lại

 

6

4. Học nghề phổ thông

1000đ/HS/tiết

 

- Trung học cơ sở

 

0,8

- Trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông

 

1

- Học tại TTKTTHHN tỉnh và huyện

 

0,8

4. Tổ chức thu và quản lý:

Các cơ sở giáo dục - đào tạo chịu trách nhiệm thu quản lý và sử dụng các khoản tiền thu trên theo quy định hiện hành.

5. Khi có sự thay đổi về chế độ tiền lương theo quy định của Chính phủ, UBND tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh mức thu cho phù hợp và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ vào quy định hiện hành của nhà nước và nội dung của Nghị quyết này để tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Khoá XV kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Thị Thu Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 272/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu272/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2009
Ngày hiệu lực02/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 272/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 272/2009/NQ-HĐND mức thu học thêm có tổ chức trong trường Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 272/2009/NQ-HĐND mức thu học thêm có tổ chức trong trường Nghệ An
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu272/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýBùi Thị Thu Hương
        Ngày ban hành23/07/2009
        Ngày hiệu lực02/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 272/2009/NQ-HĐND mức thu học thêm có tổ chức trong trường Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 272/2009/NQ-HĐND mức thu học thêm có tổ chức trong trường Nghệ An