Nghị quyết 28/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 28/2008/NQ-HĐND về giá thu tạm thời dịch vụ y tế tại Trạm y tế tuyến xã do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 20 ban hành

Nghị quyết 28/2008/NQ-HĐND giá thu tạm thời dịch vụ y tế tại Trạm y tế đã được thay thế bởi Nghị quyết 74/2012/NQ-HĐND bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở khám và được áp dụng kể từ ngày 22/07/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 28/2008/NQ-HĐND giá thu tạm thời dịch vụ y tế tại Trạm y tế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2008/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 10 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ THU TẠM THỜI MỘT SỐ DỊCH VỤ Y TẾ TẠI TRẠM Y TẾ TUYẾN XÃ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 27 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của Bộ Y tế,

Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện thu một phần viện phí;

Căn cứ Công văn số 9604/BYT-BH ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Bộ Y tế về việc giải quyết một số vướng mắc liên quan đến bảo hiểm y tế;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành giá thu tạm thời một số dịch vụ y tế tại trạm y tế tuyến xã; Báo cáo thẩm tra số 31/BC-VHXH ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành giá thu tạm thời một số dịch vụ y tế tại Trạm y tế tuyến xã như sau:

- Khám lâm sàng chung: 1.000 đồng/lần/người bệnh;

- Một ngày giường lưu bệnh sơ cấp cứu và hậu sản: 6.000 đồng;

- Một ngày giường lưu bệnh khác: 3.000 đồng;

- Giá thu dịch vụ kỹ thuật y tế khác (nếu có) thực hiện theo giá thu quy định hiện hành.

Điều 2. Thời gian thực hiện: sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Hoàng Sa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu28/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2008
Ngày hiệu lực20/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2012
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 28/2008/NQ-HĐND giá thu tạm thời dịch vụ y tế tại Trạm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 28/2008/NQ-HĐND giá thu tạm thời dịch vụ y tế tại Trạm y tế
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu28/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýLâm Hoàng Sa
        Ngày ban hành10/07/2008
        Ngày hiệu lực20/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2012
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 28/2008/NQ-HĐND giá thu tạm thời dịch vụ y tế tại Trạm y tế

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 28/2008/NQ-HĐND giá thu tạm thời dịch vụ y tế tại Trạm y tế