Nghị quyết 29/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 29/2012/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nghị quyết 29/2012/NQ-HĐND hỗ trợ mua bảo hiểm y tế người đồng bào dân tộc thiểu số Khánh Hòa đã được thay thế bởi Nghị quyết 06/2014/NQ-HĐND hỗ trợ mua bảo hiểm y tế đồng bào dân tộc thiểu số Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 19/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 29/2012/NQ-HĐND hỗ trợ mua bảo hiểm y tế người đồng bào dân tộc thiểu số Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2012/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ MUA BẢO HIỂM Y TẾ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ KHÔNG THUỘC VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ-XÃ HỘI KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 6334/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 63/BC-BDT ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ngân sách tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện việc hỗ trợ.

2. Nghị quyết này có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2013. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Quang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu29/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2012
Ngày hiệu lực01/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 29/2012/NQ-HĐND hỗ trợ mua bảo hiểm y tế người đồng bào dân tộc thiểu số Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 29/2012/NQ-HĐND hỗ trợ mua bảo hiểm y tế người đồng bào dân tộc thiểu số Khánh Hòa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu29/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Thanh Quang
        Ngày ban hành05/12/2012
        Ngày hiệu lực01/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 29/2012/NQ-HĐND hỗ trợ mua bảo hiểm y tế người đồng bào dân tộc thiểu số Khánh Hòa

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 29/2012/NQ-HĐND hỗ trợ mua bảo hiểm y tế người đồng bào dân tộc thiểu số Khánh Hòa