Nghị quyết 32/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 32/2008/NQ-HĐND về sửa đổi mức hỗ trợ kinh phí mua trang thiết bị cho nhà văn hóa xã, thôn theo Nghị quyết 14/2006/NQ-HĐND do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nghị quyết 32/2008/NQ-HĐND hỗ trợ mua trang thiết bị cho nhà văn hóa xã Vĩnh Phúc \ đã được thay thế bởi Quyết định 241/QĐ-UBND 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 28/01/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 32/2008/NQ-HĐND hỗ trợ mua trang thiết bị cho nhà văn hóa xã Vĩnh Phúc \


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2008/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 15 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA TRANG THIẾT BỊ CHO NHÀ VĂN HOÁ XÃ, THÔN THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 14/2006/NQ-HĐND NGÀY 17/7/2006 CỦA HĐND TỈNH, KHOÁ XIV

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 14 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND ngày 17-7-2006 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc;

Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 209/TTr-UBND ngày 5/12/2008 về sửa đổi, bổ sung mức hỗ trợ kinh phí mua trang thiết bị nhà văn hoá xã, thôn theo Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND ngày 17/7/2006 của HĐND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hoá- xã hội HĐND tỉnh và thảo luận của các đại biểu, 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung mức hỗ trợ cho Nhà văn hoá xã, thôn theo điểm 2, khoản c, Điều 1 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND ngày 17/7/2006 của HĐND tỉnh, cụ thể như sau:

Tiếp tục hỗ trợ kinh phí để mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hoá xã (xã, phường, thị trấn), nhà văn hoá thôn (thôn, khu phố) đã xây dựng nhưng chưa được hỗ trợ theo Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND ngày 17/7/2006, nay được hỗ trợ theo mức:

- Nhà văn hoá xã 30 triệu/1nhà.

- Nhà văn hoá thôn ở các xã không thuộc xã miền núi 40 triệu/1nhà.

- Nhà văn hoá thôn ở các xã miền núi 50 triệu/1nhà.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với HĐND tỉnh theo quy định.

- Thường trực HĐND tỉnh, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

- Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

- Nghị quyết được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XIV kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2008 và bãi bỏ điểm 2, khoản c, Điều 1 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND ngày 17-7-2006 của HĐND tỉnh. 

 

 

CHỦ TỊCH
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu32/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2008
Ngày hiệu lực22/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 32/2008/NQ-HĐND hỗ trợ mua trang thiết bị cho nhà văn hóa xã Vĩnh Phúc \


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 32/2008/NQ-HĐND hỗ trợ mua trang thiết bị cho nhà văn hóa xã Vĩnh Phúc \
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu32/2008/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýTrịnh Đình Dũng
       Ngày ban hành15/12/2008
       Ngày hiệu lực22/12/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 32/2008/NQ-HĐND hỗ trợ mua trang thiết bị cho nhà văn hóa xã Vĩnh Phúc \

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 32/2008/NQ-HĐND hỗ trợ mua trang thiết bị cho nhà văn hóa xã Vĩnh Phúc \