Nghị quyết 33/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 33/2012/NQ-HĐND về quy định chế độ hỗ trợ và thời hạn thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý một số lĩnh vực thuộc tỉnh Khánh Hòa

Nghị quyết 33/2012/NQ-HĐND hỗ trợ thời hạn chuyển đổi vị trí công tác công chức viên chức Khánh Hòa đã được thay thế bởi Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND chế độ hỗ trợ thời hạn chuyển đổi vị trí công tác công chức Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 33/2012/NQ-HĐND hỗ trợ thời hạn chuyển đổi vị trí công tác công chức viên chức Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2012/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ VÀ THỜI HẠN THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ MỘT SỐ LĨNH VỰC THUỘC TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 6635/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Báo cáo thẩm tra số 71/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đối tượng phải chuyển đổi vị trí công tác

1. Lãnh đạo các đội quản lý thị trường thuộc Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công thương.

2. Lãnh đạo: Các đội kiểm lâm, các hạt kiểm lâm, các trạm kiểm lâm thuộc Chi cục Kiểm lâm; Lãnh đạo các trạm khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Lãnh đạo các trạm thuộc Chi cục Thú y; Lãnh đạo các trạm thuộc Chi cục Nuôi trồng thủy sản; Lãnh đạo các trạm thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Các đội thanh tra chuyên ngành:

a) Lãnh đạo các đội Thanh tra thuộc Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

b) Lãnh đạo các đội thanh tra thuộc Thanh tra Sở Giao thông Vận tải;

c) Lãnh đạo các đội Thanh tra xây dựng thuộc Thanh tra Sở Xây dựng;

d) Lãnh đạo các đội thanh tra chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

đ) Lãnh đạo các đội thanh tra chuyên ngành Lao động, Thương binh và Xã hội.

4. Hàng năm các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý khác tương đương các chức danh lãnh đạo, quản lý trên, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 2. Thời hạn chuyển đổi

1. Đối với đồng bằng: 3 năm.

2. Đối với miền núi: 2 năm.

3. Các đối tượng được quy định tại Điều 1 Nghị quyết này chuyển đổi không quá 3 lần. Sau khi thực hiện chuyển đổi, được xem xét, bố trí về cơ quan, địa phương phù hợp.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng chế độ hỗ trợ

Việc hỗ trợ chế độ cho các đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị quyết này phải đảm bảo đúng đối tượng, chế độ; bảo đảm cho công chức, viên chức an tâm công tác khi nhận công tác ở vị trí mới.

Điều 4. Chế độ hỗ trợ

1. Hỗ trợ ban đầu (1 lần): Bằng 1,2 lần lương tối thiểu.

Thực hiện khi công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý có quyết định chuyển đổi vị trí công tác đến nhận nhiệm vụ mới (kể cả khi được chuyển đổi từ lần 2 trở đi).

2. Hỗ trợ hàng tháng: Bằng 0,3 lần lương tối thiểu.

3. Hỗ trợ tiền thuê nhà ở:

a) Công chức, viên chức chuyển đổi vị trí đến địa bàn thành phố Nha Trang: Bằng 0,8 lần lương tối thiểu/tháng.

b) Công chức, viên chức chuyển đổi vị trí đến địa bàn thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa: Bằng 0,6 lần lương tối thiểu/tháng.

c) Công chức, viên chức chuyển đổi vị trí đến các địa bàn còn lại: Bằng 0,5 lần lương tối thiểu/tháng.

d) Công chức, viên chức được cơ quan, đơn vị bố trí nơi ở hoặc đã có nhà ở cố định thì không được hưởng khoản hỗ trợ tiền thuê nhà ở quy định tại Điểm a, b, c Khoản 3 Điều này.

4. Hỗ trợ xăng xe đi lại (được tính từ nơi công tác khi thực hiện chuyển đổi lần thứ nhất đến nơi công tác mới) hàng tháng, mỗi lít xăng tương ứng 25.000 đồng, cụ thể:

a) Cự ly dưới 10 km: 2 lít.

b) Cự ly từ 10 km đến dưới 20 km: 4 lít.

c) Cự ly từ 20 km đến dưới 40 km: 6 lít.

d) Cự ly từ 40 km đến dưới 70 km: 10 lít.

đ) Cự ly từ 70 km đến dưới 100 km: 16 lít.

e) Cự ly từ 100 km trở lên: 24 lít.

Điều 5. Quản lý và thanh toán, quyết toán

1. Công chức, viên chức được chuyển đến cơ quan, đơn vị nào thì cơ quan, đơn vị đó có trách nhiệm trả lương, chế độ phụ cấp chức vụ theo quy định và thực hiện chi trả các chế độ hỗ trợ theo quy định của Nghị quyết này cùng kỳ lương hàng tháng.

2. Nguồn kinh phí chi trả chế độ hỗ trợ được bổ sung ngoài định mức chi thường xuyên được giao hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu33/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2012
Ngày hiệu lực15/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 33/2012/NQ-HĐND hỗ trợ thời hạn chuyển đổi vị trí công tác công chức viên chức Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 33/2012/NQ-HĐND hỗ trợ thời hạn chuyển đổi vị trí công tác công chức viên chức Khánh Hòa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu33/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Thanh Quang
        Ngày ban hành05/12/2012
        Ngày hiệu lực15/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 33/2012/NQ-HĐND hỗ trợ thời hạn chuyển đổi vị trí công tác công chức viên chức Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 33/2012/NQ-HĐND hỗ trợ thời hạn chuyển đổi vị trí công tác công chức viên chức Khánh Hòa