Nghị quyết 35/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành về Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 – 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 35/2013/NQ-HĐND chất lượng bảo vệ an ninh trật tự của công an xã Kon Tum 2014 2020


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2013/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 12 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2014 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 20/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BCA ngày 15/10/2013 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị cho Công an xã;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08/4/2010 của Bộ Công an quy định cụ thể một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 15/2010/TT-BCA ngày 24/5/2010 của Bộ Công an quy định việc điều động sỹ quan, hạ sỹ quan công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh công an xã ở các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 06/11/2013 về việc đề nghị thông qua Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 - 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 – 2020, đồng thời nhấn mạnh một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Từ năm 2015 trở đi các trường hợp tuyển dụng vào công tác trong lực lượng Công an xã ( không tính Công an viên ) phải tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên.

-  Đến năm 2015, 100% Công an xã đều có nhà hoặc phòng làm việc riêng. Đến năm 2017, các đơn vị Công an xã đều có phòng tạm giữ hành chính riêng đáp ứng yêu cầu công tác.

- Đến năm 2020, 100% Công an viên có trình độ học vấn tốt nghiệp từ Trung học cơ sở trở lên; 100% Trưởng, Phó trưởng Công an xã có trình độ học vấn tốt nghiệp từ Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên; 100% Trưởng Công an xã (không phải là Công an chính quy ) đạt trình độ Trung cấp nghiệp vụ Công an.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, Kỳ họp thứ 7 thông qua./.

 

 

Nơi nhận: 
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động, thương binh & xã hội;
- Bộ Tư pháp (- Cục Kiểm tra văn bản pháp luật);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; Báo Kon Tum;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Chi cục Văn thư - lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Hà Ban

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu35/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2013
Ngày hiệu lực22/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 35/2013/NQ-HĐND chất lượng bảo vệ an ninh trật tự của công an xã Kon Tum 2014 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 35/2013/NQ-HĐND chất lượng bảo vệ an ninh trật tự của công an xã Kon Tum 2014 2020
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu35/2013/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýHà Ban
       Ngày ban hành12/12/2013
       Ngày hiệu lực22/12/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 35/2013/NQ-HĐND chất lượng bảo vệ an ninh trật tự của công an xã Kon Tum 2014 2020

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 35/2013/NQ-HĐND chất lượng bảo vệ an ninh trật tự của công an xã Kon Tum 2014 2020