Nghị quyết 36/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 36/2009/NQ-HĐND mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch cho người Lào do tỉnh Thái Bình ban hành

Nghị quyết 36/2009/NQ-HĐND phí môi trường khoáng sản miễn phí quốc tịch hộ tịch Lào Thái Bình đã được thay thế bởi Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí lệ phí theo Luật phí lệ phí 2015 Thái Bình và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 36/2009/NQ-HĐND phí môi trường khoáng sản miễn phí quốc tịch hộ tịch Lào Thái Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2009/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

V/V BAN HÀNH MỨC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ MIỄN LỆ PHÍ QUỐC TỊCH, LỆ PHÍ HỘ TỊCH CHO NGƯỜI LÀO

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001, Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số: 155/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2009; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và miễn lệ phí quốc tịch, hộ tịch cho người Lào theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 155/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2009 cụ thể như sau:

1. Mức thu phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đối với khai thác khoáng sản cụ thể như sau:

- Cát các loại: 2.000đ/m3

- Đất sét làm gạch, ngói: 1.500đ/m3

- Các loại đất khác: 1.000đ/m3

- Nước khoáng thiên nhiên: 2.000đ/m3

Tỷ lệ % phân chia nguồn thu: Đối với nước khoáng, ngân sách tỉnh hưởng 100%; Đối với cát và đất các loại ngân sách huyện 30%, ngân sách xã, phường, thị trấn hưởng 70%.

2. Miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch cho người Lào di cư sang Việt Nam đã được cấp phép cư trú ổn định trước ngày 01/01/2009 và có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Điều 2. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Thái Bình khoá XIV kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu36/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2009
Ngày hiệu lực20/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 36/2009/NQ-HĐND phí môi trường khoáng sản miễn phí quốc tịch hộ tịch Lào Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 36/2009/NQ-HĐND phí môi trường khoáng sản miễn phí quốc tịch hộ tịch Lào Thái Bình
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu36/2009/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
       Người kýBùi Tiến Dũng
       Ngày ban hành10/12/2009
       Ngày hiệu lực20/12/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 36/2009/NQ-HĐND phí môi trường khoáng sản miễn phí quốc tịch hộ tịch Lào Thái Bình

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 36/2009/NQ-HĐND phí môi trường khoáng sản miễn phí quốc tịch hộ tịch Lào Thái Bình