Nghị quyết 38/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 38/2008/NQ-HĐND về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nghị quyết 38/2008/NQ-HĐND phí thẩm định đánh giá tác động môi trường Quảng Ngãi đã được thay thế bởi Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND quản lý phí thẩm định đánh giá tác động môi trường Quảng Ngãi và được áp dụng kể từ ngày 10/04/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 38/2008/NQ-HĐND phí thẩm định đánh giá tác động môi trường Quảng Ngãi


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2008/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHOÁ X, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 114/2006/TTLT-BTC-TNMT ngày 29/12/2006 của Liên Bộ Tài chính - Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 1827/TTr-UBND ngày 30/6/2008 về việc ban hành phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, như sau:

1. Đối tượng nộp phí: Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2. Đơn vị thu phí: Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Mức thu phí:

a) Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường lần đầu: 4.000.000 đồng/hồ sơ;

b) Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung: 2.000.000 đồng/hồ sơ.

4. Quản lý và sử dụng phí:

a) Đối với thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường lần đầu: Cơ quan thu phí được để lại 80% tổng số tiền phí thu được để chi phí cho việc thẩm định hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định hiện hành của Nhà nước, số tiền phí còn lại (20%) nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

b) Đối với thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung: Cơ quan thu phí được để lại 50% tổng số tiền phí thu được để chi phí cho việc thẩm định hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định hiện hành của Nhà nước, số tiền phí còn lại (50%) nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

c) Nội dung chi và mức chi số tiền phí được để lại: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 114/2006/TTLT-BTC-TNMT ngày 29/12/2006 của Liên Bộ Tài chính - Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường.

Số tiền phí được để lại trong năm, sau khi quyết toán đúng chế độ, nếu sử dụng không hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định.

d) Cơ quan thu phí thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo đúng quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính và quy định hiện hành của Nhà nước về phí, lệ phí.

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 11/7/2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Toản

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu38/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2008
Ngày hiệu lực21/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 38/2008/NQ-HĐND phí thẩm định đánh giá tác động môi trường Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 38/2008/NQ-HĐND phí thẩm định đánh giá tác động môi trường Quảng Ngãi
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu38/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýPhạm Minh Toản
        Ngày ban hành11/07/2008
        Ngày hiệu lực21/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2017
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 38/2008/NQ-HĐND phí thẩm định đánh giá tác động môi trường Quảng Ngãi

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 38/2008/NQ-HĐND phí thẩm định đánh giá tác động môi trường Quảng Ngãi