Nghị quyết 40/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 40/2012/NQ-HĐND về tạm ứng vốn tồn ngân Kho bạc nhà nước năm 2012 do tỉnh Nghệ An ban hành

Nghị quyết 40/2012/NQ-HĐND tạm ứng vốn tồn Kho bạc nhà nước 2012 Nghệ An đã được thay thế bởi Nghị quyết 132/2014/NQ-HĐND rà soát Nghị quyết quy phạm Nghệ An từ 31/12/2013 trở về trước còn hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 26/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 40/2012/NQ-HĐND tạm ứng vốn tồn Kho bạc nhà nước 2012 Nghệ An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2012/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 20 tháng 4 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TẠM ỨNG VỐN TỒN NGÂN KHO BẠC NHÀ NƯỚC NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 1860/TTr-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2012;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tạm ứng vốn tồn ngân Kho bạc nhà nước và quyết định phân bổ vốn tạm ứng tồn ngân Kho bạc nhà nước năm 2012 như sau:

1. Bổ sung tạm ứng vốn tồn ngân Kho bạc nhà nước năm 2012: 300 tỷ đồng (ba trăm tỷ đồng).

2. Phân bổ vốn tạm ứng tồn ngân Kho bạc nhà nước số tiền 300 tỷ đồng (ba trăm tỷ đồng) cho các dự án sau:

- Dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò: 200 tỷ đồng (Hai trăm tỷ đồng);

- Dự án Đường Vinh - Cửa Hội (đường tỉnh lộ 535): 100 tỷ đồng (Một trăm tỷ đồng).

Điều 2. Giao UBND tỉnh căn cứ Nghị quyết này của Hội đồng nhân dân tỉnh để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu40/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2012
Ngày hiệu lực30/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 40/2012/NQ-HĐND tạm ứng vốn tồn Kho bạc nhà nước 2012 Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 40/2012/NQ-HĐND tạm ứng vốn tồn Kho bạc nhà nước 2012 Nghệ An
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu40/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýTrần Hồng Châu
        Ngày ban hành20/04/2012
        Ngày hiệu lực30/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 40/2012/NQ-HĐND tạm ứng vốn tồn Kho bạc nhà nước 2012 Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 40/2012/NQ-HĐND tạm ứng vốn tồn Kho bạc nhà nước 2012 Nghệ An