Nghị quyết 44/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 44/2010/NQ-HĐND kéo dài hiệu lực thi hành “Nghị quyết 24/2008/NQ-HĐND về Chương trình công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Giang đến năm 2010”

Nghị quyết 44/2010/NQ-HĐND kéo dài hiệu lực thi hành Nghị quyết 24/2008/NQ-HĐND đã được thay thế bởi Nghị quyết 61/2012/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ công tác Dân số, Kế hoạch hoá và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 44/2010/NQ-HĐND kéo dài hiệu lực thi hành Nghị quyết 24/2008/NQ-HĐND


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2010/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÉO DÀI HIỆU LỰC THI HÀNH “ NGHỊ QUYẾT SỐ 24/2008/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỈNH HÀ GIANG ĐẾN NĂM 2010”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Dân số số 06/2003/PL-UBTVQH11 ngày 09/11/2003 và Pháp lệnh số 08/2008/PL-UBTVQH12 ngày 27/12/2008 về sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg ngày 04/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình;

Sau khi xem xét Tờ trình số 129/TTr-UBND ngày 09/11/2010 của UBND tỉnh Hà Giang về việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết kéo dài hiệu lực Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình đến năm 2011;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kéo dài hiệu lực thi hành “Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Giang đến năm 2010” đến khi có căn cứ ban hành Nghị quyết mới thay thế.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/12/2010.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Khóa XV - Kỳ họp thứ 16 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Xuân

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu44/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2010
Ngày hiệu lực21/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/10/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 44/2010/NQ-HĐND kéo dài hiệu lực thi hành Nghị quyết 24/2008/NQ-HĐND


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 44/2010/NQ-HĐND kéo dài hiệu lực thi hành Nghị quyết 24/2008/NQ-HĐND
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu44/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Viết Xuân
        Ngày ban hành11/12/2010
        Ngày hiệu lực21/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/10/2012
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 44/2010/NQ-HĐND kéo dài hiệu lực thi hành Nghị quyết 24/2008/NQ-HĐND

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 44/2010/NQ-HĐND kéo dài hiệu lực thi hành Nghị quyết 24/2008/NQ-HĐND